UWAGA! ALERT POGODOWY DLA MIASTA DĘBICA! FATALNA JAKOŚĆ POWIETRZA NAD MIASTEM! - ziemiadebicka.pl

UWAGA! ALERT POGODOWY DLA MIASTA DĘBICA! FATALNA JAKOŚĆ POWIETRZA NAD MIASTEM!


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało dla miasta Dębica ostrzeżenie o wystąpieniu w dniu 20 stycznia 2019 roku  średniego dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3). Obszar – na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ obejmował miasto Dębica. W Dębicy wczoraj wartość dobowego stężenia pyłu PM10 na stacji  w Dębicy wyniosła 243 µg/m3.  (Norma wynosi 150 µg/m3)

“W dniu 21.01.2019 r. spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury, bardzo słaby wiatr) na przeważającym obszarze regionu a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie całego województwa. Prognozy meteorologiczne serwisu pogodowego IMGW-PIB na dni 22-23.01.2019 r. wskazują na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych mogących skutkować kumulowaniem się zanieczyszczeń w powietrzu.”

Komunikat można przeczytać pod tym linkiem.

https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/