V Powiatowy Konkurs Recytatorski “Polscy poeci dla małych i dużych”

27 maja 2019 r. o godz. 9.30 w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski “Polscy Poeci dla Małych i Dużych” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Celem konkursu było rozbudzanie zdolności twórczych i talentów, rozwijanie i wyzwalanie kreatywności, dostarczanie pozytywnych wrażeń i emocji, budzenie zainteresowania poezją, rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu treści utworów poetyckich oraz integrowanie dzieci i młodzieży z różnych placówek poprzez wspólne przeżywanie poezji. Uczestnicy występowali w czterech kategoriach wiekowych: wychowankowie przedszkoli,  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej, uczniowie  klas gimnazjalnych  i uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.
Uczestników oceniało Jury w składzie: przewodnicząca – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy  Małgorzata Gargas, członkowie: dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Dębicy – Elżbieta Kłęczek oraz instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy Magdalena Żmuda.
Komisja Jury dokonała oceny recytacji w oparciu o następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki :
Kategoria 1 – wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie uczniowie szkół podstawowych kl. I – III
I miejsce – Dominik Bieszczad – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
II miejsce – Patryk Kos – Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne w Dębicy
III miejsce – Maja Szczepańska – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Wyróżnienie – Jan Mądro – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu
Wyróżnienie – Tomasz Mądro – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Kategoria 2 – uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI
I miejsce – Katarzyna Bielak Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
II miejsce – Szymon Gil – Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
III miejsce – Natalia Hołota – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Wyróżnienie – Julia Grecka – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Wyróżnienie – Angelika Ujazda – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Wyróżnienie – Szymon Świętoń – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu
Kategoria 3 – uczniowie szkół podstawowych kl. VII – VIII oraz uczniowie kl. III gimnazjum
I miejsce – Mateusz Kontrabecki – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
II miejsce – Karolina Koziczkowska – Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
III miejsce – Jolanta Misiora – Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
Wyróżnienie – Jakub Dobek – Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
Wyróżnienie – Sebastian Kieraś – Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
Wyróżnienie – Hubert Stachnik – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
Kategoria 4 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Przemysław Kupiec – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy
II miejsce – Bernadetta Różańska – Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy