W cieniu frontu - wystawa w Muzeum Regionalnym w Pilźnie - ziemiadebicka.pl

W cieniu frontu – wystawa w Muzeum Regionalnym w Pilźnie


Zbiór fotografii obrazujących zniszczenia architektury miasta po bombardowaniu Pilzna, 22 sierpnia 1944 r.
Fotografie czarno – białe, papier fot. połysk, krawędzie ząbkowane, przedstawiające ruiny domów wschodniej pierzei Rynku oraz ulicy Węgierskiej.

wymiary: ok. 13,5 x 8,5 cm,  MRP/H/122 – 125

Dar Ireny Szczeklik oraz Ewy Niegowskiej, Pilzno.

W lipcu 1944 r. wojska sowieckie I frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa rozpoczęły działania ofensywne, zajmując Tarnopol, Przemyśl, Jarosław i 28 lipca zatrzymały się pod Dębicą, stabilizując linię frontu na obszarze Zasowa, Grabin, Latoszyna, Grudnej i dalej w kierunku południowym. Niewielkie oddziały wojsk niemieckich stacjonowały jeszcze wówczas w Pilźnie i 22 sierpnia 1944 r. nastąpił na rejon ich zakwaterowania duży nalot lotnictwa sowieckiego, który dokonał zniszczeń części miasta, rujnując zabudowę wschodniej pierzei  Rynku i znacznej części ulicy Węgierskiej. Nalot ten pozostawił po sobie także wiele ofiar wśród ludności cywilnej miasta. Przez kilka kolejnych sowieckie samoloty regularnie ostrzeliwały Pilzno dokonują kolejnych zniszczeń.