W Dębicy powstanie nowy dzienny dom opieki dla seniorów. Prowadzić go będzie Stowarzyszenie “Dobroć”

W Dębicy powstanie dzienny dom opieki dla seniorów prowadzony przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego “Dobroć”.

W placówce tej zostaną utworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w wieku powyżej 60 lat. Osoby te ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Zyskają oni specjalistyczne usługi opiekuńcze, skorzystają z zajęć terapeutycznych i integracyjnych. Cały projekt zostanie sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

źródło: FB Mateusz Kutrzeba