W Dziennym Domu Senior+ przy ul. Mościckiego odbyło się kolejne spotkanie międzypokoleniowe.

W Dziennym Domu Senior+ przy ul. Mościckiego odbyło się kolejne spotkanie międzypokoleniowe. W ramach zaplanowanych spotkań międzypokoleniowych, dębiccy seniorzy uczęszczający na zajęcia w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, mieli zaszczyt gościć dzieci z przedszkola w Pustyni. Przedszkolaki  przedstawiły program słowno – muzyczny przygotowany pod okiem opiekunów, który bardzo się wszystkim spodobał.

Mali artyści podarowali również seniorom kartki, własnoręcznie zrobione przez siebie na zajęciach. Korzystając z okazji tak niecodziennego spotkania, seniorzy podzielili się z dziećmi własnymi wspomnieniami z dzieciństwa, oraz pokazali jak aktywnie spędzają czas podczas codziennych zajęć. Było dużo śmiechu, rozmów, wzruszeń. Po raz kolejny można było się przekonać, jak ważnym jest organizowanie spotkań międzypokoleniowych i umożliwienie dialogu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. Seniorzy nie mogą doczekać się kolejnych takich odwiedzin. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego realizowanego przez Gminę Miasto Dębica  „ Sprawny Senior ”.

Źródło: MOPS Dębica