W Gminie Pilzno wzrosła liczba mieszkańców

18,3 tys. osób zamieszkiwało Miasto i Gminę Pilzno na koniec 2019 r.  W ubiegłym roku urodziło się 207 dzieci, natomiast zmarło 178 osób. Pilzno zbliża się  do przekroczenia 5 -tysięcznej liczebności miasta. Pozostałe miejscowości z największą liczbą mieszkańców to Łęki Dolne, Łęki Górne, Lipiny, Zwiernik.

W Gminie Pilzno przeważają kobiety, jest ich więcej o ok. 100 niż mężczyzn. Ponad 6 tys. panów jest w wieku 19-65 lat, natomiast w prawie 5200 pań jest w przedziale wiekowym 19-60 lat. Liczba dzieci w wieku 0-6 lat wynosi niewiele ponad 1400. Wiek emerytalny osiągnęło prawie 3,1 tys. osób, z czego 2/3 stanowią kobiety powyżej 60. roku życia.

Ponad 13,3 tys. osób ma stałe zameldowanie na terenie  miasta bądź gminy, natomiast 61 osób jest zameldowanych na pobyt czasowy.

Statystyka ludności w poszczególnych miejscowościach:

Pilzno: 4959

Bielowy: 503

Dobrków: 615

Gębiczyna: 352

Gołęczyna: 482

Jaworze Dolne: 310

Jaworze Górne: 696

Lipiny: 1481

Łęki Dolne: 1634

Łęki Górne: 1483

Machowa: 787

Mokrzec: 221

Parkosz: 1078

Podlesie: 295

Połomia: 63

Słotowa: 1072

Strzegocice: 1064

Zwiernik: 1205