-->

W zrewitalizowanym parku Skarbka – Borowskiego będzie siedem stref tematycznych

Siedem stref tematycznych w tym strefa z gastronomią, strefa dla czworonoga czy strefa edukacji i zabaw oraz dostosowanie do terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych to tylko kilka z elementów które zostaną uwzględnione podczas rozpoczętej niedawno rewitalizacja parku im. Skarbka-Borowskiego w Dębicy.

Od kilku tygodni trwają prace budowlane na terenie parku, który ze względów bezpieczeństwa został ogrodzony.

W nowym parku powstanie 7 stref tematycznych – strefa wejściowa, doświadczeń, edukacji, czworonogów, gastronomii, aktywności i zabaw.

STREFA I – STREFA WEJŚCIOWA

Przewidziano wykonanie segmentów o konstrukcji żelbetowej w formie donic przeznaczonych pod nasadzenia roślin ozdobnych wyposażonych dodatkowo w siedziska, które będą sprawować funkcję ławek parkowych.

STREFA II – STREFA DOŚWIADCZEŃ

Teren zostanie podzielony na trzy strefy o różnej tematyce z zakresu optyki, muzyki i mechaniki. Sektory te będą połączone ścieżkami z geokrat, a całość dopełniona zostanie nasadzeniami roślinności ozdobnej.

STREFA III – STREFA EDUKACJI

Przewidziano tu budowę tablic informacyjnych.
Stacja I – ekologia,
Stacja II – dendrologia (informacja o gatunkach drzew)
Stacja III – ogród sensoryczny (wykonane zostaną m.in. kwietniki pod nasadzenia roślin w miejscu obecnej piaskownicy)
Stacja IV – jadalne owoce leśne
Stacja V – dotyczy tematyki owadów
Stacja VI– dotyczy tematyki ptaków
Stacja VII – tematyka wiewiórek.

STREFA IV – STREFA CZWORONOGA (wybieg dla psów)

Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w urządzenia do psich sportów z samozamykającymi się bramkami. Na placu zamontowane zostaną dystrybutory z woreczkami i kosze na psie odchody.

STREFA V – STREFA GASTRONOMII

Stworzone zostaną miejsca na 4 pojazdy typu foodtruck, które sezonowo będą mogły serwować jedzenie. Przewidziano również zamontowanie stolików i siedzisk z blatami wyposażonymi w plansze do gry np. w szachy.

STREFA VI – STREFA AKTYWNOŚCI

W tym miejscu będą znajdować się obiekty rekreacyjno-sportowe, z których skorzystać będą mogli również seniorzy i osoby niepełnosprawne.

STREFA VII – STREFA ZABAW

Będzie to plac zabaw dla dzieci w różnym wieku i różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej.

Wykonana zostanie również rampa dla niepełnosprawnych, parkingi, a także oświetlenie i monitoring.

Projekt dofinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr „VI Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”. Przewidywany termin zakończenia prac to luty 2021 roku.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0