Wielkanoc w Ośrodkach Wsparcia w Dębicy

18 kwietnia w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Dębicy  na tradycyjnym Śniadaniu Wielkanocnym spotkali się licznie przybyli uczestnicy Ośrodków Wsparcia dla Seniorów z terenu miasta.

W podniosłej atmosferze przedstawiciele seniorów odczytali przygotowane wiersze wprowadzające w nastrój nadchodzących wydarzeń związanych z obchodami Wielkiego Tygodnia. Nie obyło się bez wzruszeń, a życzeniom nie był końca. Na pożegnanie odśpiewano “Barkę” przy akompaniamencie niezastąpionego Pana Stanisława i jego akordeonu.
Życzenia świąteczne złożyli przedstawiciele władz samorządowych: zastępca Burmistrza Miasta Maciej Małozięć, Przewodniczący Rady Miasta Mateusz Cebula i Radna Miejska, Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Katarzyna Rostowska-Machnik. W gronie gości znaleźli się także:  ks. Kazimierz Gołas, proboszcz parafii pw. Św. Stanisława w Pustyni, który poprowadził modlitwę i pobłogosławił przygotowane potrawy oraz Małgorzata Kędzior, dyrektor MOPS w Dębicy i Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS.