Wniosek na 300+ złożysz także w Punkcie Informacyjnym UM na dworcu PKP - ziemiadebicka.pl

Wniosek na 300+ złożysz także w Punkcie Informacyjnym UM na dworcu PKP


Około 1600 elektronicznych wniosków na świadczenie 300 + wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy od 1 lipca  do 6 sierpnia 2018. Od 1 sierpnia wnioski na to świadczenie można składać także w wersji papierowej nie tylko w siedzibie dębickiego MOPS-u, ale także w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w budynku dworca PKP przy ul. Głowackiego.

“Bardzo się cieszę, że w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego na dworcu kolejowym  zostało utworzone stanowisko przyjmowania wniosków z programu 300 +. Są tam bardzo dobre warunki dla obsługi petentów i sam punkt znajduje się w bardzo dobrym miejscu dzięki czemu wielu mieszkańców może właśnie tam złożyć swoje wnioski na świadczenia. Od 1 do 4 sierpnia  w punkcie na dworcu złożonych zostało ponad 90 wniosków na świadczenie 300+, kolejnych 400 złożono w naszej jednostce przy ul. Ratuszowej” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Małgorzata Kędzior

Od 1 sierpnia można także składać w wersji papierowej wnioski na świadczenie rodzinne 500+ oraz inne świadczenia wypłacane przez MOPS :świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na świadczenie 500+ od 1 do 6 sierpnia zostało już złożonych 400 wniosków drogą elektroniczną i 300 jako wnioski na formularzach papierowych. Niewiele bo tylko 7 wniosków w wersji elektronicznej wpłynęło na świadczenia rodzinne. Znacznie więcej bo ponad 200 wniosków na o świadczenie złożonych zostało w wersji papierowej. W Dębicy uprawnionych do korzystania z świadczeń rodzinnych jest ponad 3 tysiące rodzin.
Wnioski o świadczenia alimentacyjne których wypłatą zajmuje się także MOPS w wersji elektronicznej złożyło dotychczas 30 uprawnionych. Od 1 września MOPS będzie przyjmował także wnioski o to świadczenie w wersji papierowej.

Jak można przeczytać na stronie internetowej dębickiego MOPS-u prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski mogą być  przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Ratuszowa 6, pokój nr 6, oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w budynku Dworca PKP ul. Głowackiego w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ponadto nadal można składać wnioski o przyznanie tych świadczeń drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny –www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.