Wybory do struktur PiS powiatu dębickiego – 9 i 16 grudnia 2017 - ziemiadebicka.pl

Wybory do struktur PiS powiatu dębickiego – 9 i 16 grudnia 2017


Prowadzący zebranie - M. Kutrzeba i komisja skrutacyjna

Wybory do zarządów gminnych i zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Dębicy odbyły się w dwie soboty: 9 i 16 grudnia 2017. Wybrano zarządy i ich przewodniczących we wszystkich 7 gminach powiatu dębickiego. Przewodniczący zarządów gminnych wchodzą „automatycznie” do zarządu powiatowego, który został uzupełniony 3 członkami wyłonionymi w wyborach dodatkowych do zarządu powiatu (9 grudnia).
Poszczególne funkcje w zarządach gminnych (skarbnik, sekretarz, członek zarządu) zostaną przydzielone podczas pierwszych zebrań zarządów. Wtedy również nowo wybrane zarządy się ukonstytuują.
Podobnie będzie z zarządem powiatowym, który na swoim pierwszym powyborczym posiedzeniu się ukonstytuuje. Wówczas zostanie wybrany spośród członków przewodniczący powiatowy oraz osoby na pozostałe funkcje.
Najmłodszymi szefami zarządów PiS w gminach są Paweł Ciszczoń (24 lata, szef zarządu gm. Jodłowa i szef Forum Młodych PiS powiatu dębickiego) i Wojciech Marek (28 lat, przewodniczący zarządu gm. Czarna). Nowych przewodniczących zarządów wybrano w prawie wszystkich gminach, jedynie w gm. Pilzno ponownie został wybrany na to stanowisko Roman Maciejowski. W mieście Dębicy dotychczasowego przewodniczącego Jana Warzechę zastąpił Andrzej Bal, w gm. Dębica Grzegorza Świdra zastąpił Marek Jaskółka, w gm. Jodłowa Adama Pawlika zastąpił Paweł Ciszczoń, w gm. Czarna Jerzego Sasaka zastąpił Wojciech Marek, w gm. Żyraków Bogdana Wójtowicza zastąpił Sławomir Łanucha, w gm. Brzostek Kazimierza Sarnę zastąpił Zbigniew Kowalski.
Struktury PiS w powiecie dębickim liczą aktualnie 327 członków.

WYBORY 9 grudnia 2017
GMINA DĘBICA
Marek Jaskółka – przewodniczący
Agnieszka Matłok – członek zarządu
Adam Pieniążek – członek zarządu

MIASTO DĘBICA
Andrzej Bal – przewodniczący
Jan Warzecha – członek zarządu
Tadeusz Łoś-Kamiński – członek zarządu

GMINA BRZOSTEK
Zbigniew Kowalski – przewodniczący
Kazimierz Sarna – członek zarządu
Agnieszka Maduzia – członek zarządu

GMINA ŻYRAKÓW
Sławomir Łanucha – przewodniczący zarządu
Krzysztof Czerwiec – członek zarządu
Czesław Łączak – członek zarządu
WYBORY 16 grudnia 2017

GMINA JODŁOWA
Paweł Ciszczoń – przewodniczący zarządu
Józef Kita – członek zarządu
Adam Pawlik – członek zarządu

GMINA PILZNO
Roman Maciejowski – przewodniczący zarządu
Maria Kopera – członek zarządu
Leon Chorążak – członek zarządu

GMINA CZARNA
Wojciech Marek – przewodniczący zarządu
Grzegorz Horosz – członek zarządu
Lucyna Knych – członek zarządu

ZARZĄD POWIATOWY (10 osób)

Jan Warzecha – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Bolesław Babiarz – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Czesław Łączak – członek zarządu wybrany w wyborach uzupełniających do zarządu powiatowego
Przewodniczący zarządów gminnych:
Marek Jaskółka
Andrzej Bal
Zbigniew Kowalski
Sławomir Łanucha
Paweł Ciszczoń
Roman Maciejowski
Wojciech Marek