WYMARSZ LEGIONISTÓW - happening historyczno - artystyczny w Pilźnie   - ziemiadebicka.pl

WYMARSZ LEGIONISTÓW – happening historyczno – artystyczny w Pilźnie  


12 września w Pilźnie odbędzie się happening historyczno – artystyczny „Wymarsz Legionistów” nawiązujący do rzeczywistych wydarzeń, jakie rozegrały się w Pilźnie, w dniu 12 września 1914 r. Wydarzenie ma na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Na wydarzenie zapraszają  Burmistrz Pilzna, Dom Kultury w Pilźnie – Muzeum Regionalne, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Pilźnie.

W programie przewidziano o godz. 9:00 uroczystą Mszę św., w intencji żołnierzy poległych za wolność Ojczyzny, w klasztorze ojców karmelitów w Pilźnie, po której nastąpi przemarsz wszystkich uczestników na ul. Legionów, do parku otaczającego budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Pilźnie. Tam, w historycznym otoczeniu wydarzeń, jakie rozegrały się 104 lata wcześniej, w części artystycznej wystąpią uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie. Po niej zaś członkowie pilźnieńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, wraz z zaproszonymi gośćmi, zaprezentują obrazek sceniczny – „Wymarsz Sokolej Drużyny Polowej z Pilzna do Legionów Polskich w Krakowie” – swoistą rekonstrukcję wydarzeń historycznych z 12 września 1914 r.