Wynagrodzenie burmistrza Mariusza Szewczyka ustalone - ziemiadebicka.pl

Wynagrodzenie burmistrza Mariusza Szewczyka ustalone


Podczas dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy do porządku obrad wprowadzono punkt dotyczący ustalenia wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka.

Radni jednogłośnie przegłosowali, że burmistrz będzie otrzymywał wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości ustalone w czerwcu br.
Ogółem burmistrz otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 620 złotych brutto.
W rozłożeniu na składowe wynagrodzenie to składa się z : pensji zasadniczej (4800 zł), dodatku funkcyjnego (2100 zł), dodatku funkcyjnego (2760 zł) i dodatku za wysługę lat (960 zł).