Wyrzucił śmiecie do lasu i myślał, że jest bezkarny. Srodze się zawiódł. Namierzył go dzielnicowy ze Skrzyszowa.

Był w wielkim szoku pewien mężczyzna który ukradkiem  wywiózł śmieci do lasu zużyte meble, ubrania, plastikowe pojemniki i inne odpady. Dzielnicowy ze Skrzyszowa podczas obchodu swojego rewiru natknął się na porzucone w lesie śmieci. Ktoś bez skrupułów wywiózł to na łono natury.

Zbulwersowany brakiem szacunku dla przyrody policjant wiedział, że nie może przejść nad tym faktem do porządku dziennego i przeprowadził małe śledztwo dokumentując leśne znalezisko. Przeglądnął również dokładnie odpady ujawniając zniszczone dokumenty, które stały się punktem wyjścia w ustaleniu winnego zaśmiecania lasu, po czym sprawę przekazał do dalszego prowadzenia kolegom z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności policjanci znaleźli sprawcę, którym wcale nie okazał się właściciel znalezionych w lesie śmieci, ale 37-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego wynajmujący mu dom.

A my cieszymy się, że ta bulwersująca sprawa już wkrótce znajdzie swój finał w sądzie.

Pamiętajcie – obowiązkiem nas wszystkich jest troska o środowisko naturalne tak by pokolenia, które przyjdą po nas mogły się cieszyć pięknem otaczającego świata. Wyrzucanie śmieci gdzie popadnie czy ich palenie to zbrodnie zadane przyrodzie, ludziom i zwierzętom.

O zanieczyszczaniu gleby, wody lub lasu mówi art. 162 kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Źródło: Tarnowska Policja