XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem” - ziemiadebicka.pl

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”


Konkurs_PraceTrwa XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko–Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”. Jest to propozycja dla dzieci, młodzieży a także dorosłych. Można już nadsyłać prace konkursowe. W tym roku konkurs odbywa się od pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
„Celem konkursu jest przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny – dziewicy i męczennicy, jako wzoru w dzisiejszych czasach. Narzekamy, że młodzież ma mało autorytetów, a bł. Karolina jest takim wzorem dla małych dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Ona pokazuje nam wartości ponadczasowe, które czerpała z Pisma Świętego” – mówi Jadwiga Bieś, dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej.
Dla ułatwienia interpretacji tematu, organizatorzy podali zagadnienia, które mają być inspiracją dla uczestników konkursu. Można zatem np. ukazać bł. Karolinę jako uczennicę Ducha Świętego, a także dary i owoce działania Ducha Świętego w jej życiu. Prace mogą także nawiązywać do różnych dobrych uczynków pełnionych na wzór bł. Karoliny. Uczestnikom konkursu zaproponowano ponadto pokazanie, jak Błogosławiona uczy przyjmować i żyć darami Ducha Świętego.
Format i technika wykonania prac plastycznych jest dowolna – należy je przesłać lub dostarczyć osobiście do 22 stycznia 2018 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67, 33 –133 Wał–Ruda. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano na 15 marca 2018 r. w Woli Radłowskiej. Regulamin i kartę zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.zspwolaradlowska.pl Organizatorami konkursu są Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Woli Radłowskiej i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.