XX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych

Blisko 40 zespołów ludowych zaprezentowało się podczas jubileuszowych, XX Galicyjskich Konfrontacji Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych, które w ostatnią sobotę zaprezentowało się na dębickim Rynku.

Jury w składzie: Jerzy Dynia,Stanisław Świerk,Stanisław Wiktor po wysłuchaniu 37 propozycji konkursowych postanowiło nagrodzić i wyróżnić uczestników Konfrontacji.
W kategorii zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem instrumentów muzycznych:
I miejsce: Zespół Śpiewaczy Budziwojce
II miejsce: Zespół Śpiewaczy Tyczyniacy
III miejsce:Borkowianie Zespół Śpiewaczy Wiarusy

W kategorii zespołów śpiewaczych bez towarzyszenia instrumentów muzycznych:

I miejsce:Grębowianki
II miejsce:Grupa Śpiewacza Senior
III miejsce: Zespół Śpiewaczy Cyganianki/Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy Koniczynka

W kategorii solistów:
I miejsce:Józef Śliwa, Maria Kwapniewska
II miejsce:Janusz Fudyma
III miejsce: Jakub Zastawny

Wyróżnienie:Marek Pałka

W kategorii kapel ludowych:
I miejsce: Kapela Ludowa Raniżowianie
II miejsce: Kapela Zastawnych Kapela Ludowa Pogórzanie

Wyróżnienia: Młodzieżowa Kapela Ludowa Z pod dęba z Zalasowej, Młodzieżowa Kapela Zespołu Regionalnego Mogilanie