Z dotacji chcą zrealizować trzy inwestycje

Miasto Dębica zgłosiło trzy zadania o łącznej wartości blisko 18 mln zł w naborze do drugiej puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów. Celem Funduszu jest umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W ramach drugiej puli środków przewiduje się wsparcie samorządów w łącznej wysokości 6 mld zł w skali kraju.

Pierwsza ze zgłoszonych do programu inwestycji to „Rewitalizacja Osiedla Matejki w Dębicy”, jednego z najstarszych osiedli w Dębicy (Osiedle Matejki ma już 70 lat !). Projekt zakłada poprawę stanu technicznego infrastruktury, a także budowę i przebudowę obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, oświetlenia, monitoringu, placów zabaw. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Druga inwestycja –„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Parkowej w Dębicy” obejmuje budowę nowej trybuny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, pomieszczeniami dla zawodników i sędziów, zapleczem sanitarnym oraz szatniowym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt będzie wyposażony w pochylnię dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wiaty dla zawodników, tablice wyników, bieżnię treningową, maszty oświetleniowe, parkingi i system nawadniania murawy.

Trzeci z projektów –„Przebudowa oraz rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Dębicy” obejmuje kompleksową termomodernizację budynku przedszkola, budowę szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

źródło: UM Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0