Zamknięcie mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi dotyczącymi budowy nowego mostu przez rzekę Wisłokę w Dębicy, z dniem 27.05.2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8:00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. 1 – go Maja na odcinku od ronda na długości ok. 100m w kierunku ul. Fabrycznej.

W obrębie ronda ruch przez istniejący most przez rzekę Wisłokę będzie odbywał się od strony ul. Jana Pawła II.
W związku z powyższym z dniem 03.06.2019r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 zostaną zamknięte dla ruchu:
 istniejący most drogowy przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin,
 rondo na zbiegu ulic: 1-go Maja i Jana Pawła II,
 ul. Jana Pawła II na odcinku około 100 m od w/w ronda w kierunku  ul. Kościuszki,
 skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna w m. Straszęcin z drogami gminnymi prowadzącymi ruch od strony Oddziału Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy oraz m. Grabiny – przysiółek Rędziny, Błyszczówka.
Objazdy zostaną wprowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Przywrócenie ruchu na wszystkich wyżej wymienionych odcinkach dróg planowane jest w dniu 30.08.2019r. (piątek) o godzinie 15:00.