Ze słynnych scen operowych powraca na dębicką scenę - ziemiadebicka.pl

Ze słynnych scen operowych powraca na dębicką scenę


6 listopada 2018 roku o godzinie 17.30 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy odbędzie się recital Pawła Trojaka. Towarzyszyć mu będzie pianista Paweł Sommer wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncert organizowany jest przez Zespół Państwowych Szkól Muzycznych w Dębicy, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów w Dębicy przy współudziale Urzędu Miasta.

Paweł Trojak edukację muzyczną rozpoczął od nauki gry na perkusji w PSM I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy w klasie mgr Mariusza Knota, następnie ukończył klasę śpiewu solowego ZSM w Tarnowie pod kierownictwem dr Alicji Płonki. Aktualnie jest studentem I roku studiów magisterskich Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. dr hab. Jadwigi Rappé.
Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Jest także stypendystą niemieckiej fundacji Hans und Eugenia Jütting – Stiftung.

W 2014 roku zadebiutował w roli Zbigniewa w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki pod dyrekcją Pawła Adamka a rok później wykonał partię tytułową w Weselu Figara Mozarta. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, otrzymał min.:

I miejsce oraz 6 nagród specjalnych w X Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Bell Arte” w Braine-l’Alleud (Belgia, 2018), II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2018), I miejsce oraz nagroda specjalna w XX Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Mikuláš-a Schneider-a-Trnavský-iego w Trnavie (Słowacja) (2017), II miejsce oraz 4 nagrody specjalne w XVII Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (2017), Grand Prix w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Vox populi” w Jeleniej Górze (2017), II miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie (2017), II miejsce w II Międzynarodowym Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej Ars Et Gloria w Katowicach (2017), I miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Złote głosy” w Warszawie (2016), I miejsce w XVII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti (2016) we Vráble, I miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rudolfa Petráki w Žilinie (2016).

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.