Zespół Pieśni i Tańca „Igloopolanie” z nagrodami i tytułami

Podczas wczorajszych, wieczornych  uroczystości z okazji Narodowego Święta 3 Maja w DK “Mors”  specjalne wyróżnienia  odebrali przedstawiciele działającego w Dębicy od 40 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie.

Wyróżnienie “Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” przyznane zespołowi przez Radę Powiatu Dębickiego przedstawiciele zespołu odebrali z rąk starosty Piotra Chęćka, wicestarosty Adama Pieniążka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Michała Maziarki .
“Igloopolanie” otrzymali także Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla wszystkich członków zespołu w uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury ludowej. Przedstawicielom zespołu wręczyli ją wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Mazur oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Mateusz Cebula.

Fot. Starostwo Powiatowe w Dębicy