Zjazd Hufca ZHP Dębica – phm. Artur Kowalski nowym komendantem hufca

W niedzielę, 3 listopada 2019 r., w dębickim ratuszu odbył się zjazd zwykły Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów, który podsumował 4-letnią kadencję władz hufca, wybrał nowe kierownictwo i wytyczył kierunki dalszej pracy. Podczas zjazdu wręczono harcerskie odznaczenia i wyróżnienia. Służbę na funkcji komendanta hufca po 8 latach zakończył hm. Mateusz Cebula HR, a jego następcą został phm. Artur Kowalski HR.

Każdy hufiec ZHP co cztery lata odbywa zjazd zwykły, który kończy kadencję władz i wybiera nowe. W niedzielę służbę zakończyły dotychczasowe władze wybrane w 2015 r. Komendant hm. Mateusz Cebula HR wraz ustępującą komendą oraz komisją rewizyjną przedstawili swoje sprawozdania i poddali się ocenie zjazdu. Ich sprawozdania zostały przez zjazd przyjęte oraz udzielono poszczególnym członkom komendy hufca absolutorium.

Wybrano władze hufca na nową 4-letnią kadencję. Dotychczasowy komendant hm. Mateusz Cebula HR nie mógł już kandydować, ponieważ Statut ZHP pozwala pełnić tę funkcję jedynie przez dwie kolejne, pełne kadencje. Zatem wiadomym było, że zostanie wybrany następca pełniącego funkcję od 2011 r. komendanta dębickich harcerzy. Zjazd powierzył tę funkcję phm. Arturowi Kowalskiemu HR – obecnemu skarbnikowi Chorągwi Podkarpackiej ZHP, członkowi komisji rewizyjnej i komisji stopni instruktorskich Hufca ZHP Dębica. Na wniosek nowego komendanta wybrano komendę hufca, którą wraz z nim tworzyć będą:

– hm. Sławomir Gleń HR – zastępca ds. programu i pracy z kadrą

– dh. Agnieszka Winiarska-Chłościńska – skarbnik

– phm. Karolina Cichowska-Gałka HR – członek

– pwd. Ilona Stasiowska HR – członek.

Organ kontrolny, komisję rewizyjną hufca, stanowić będą:

– phm. Małgorzata Dybowska – przewodnicząca

– pwd. Natalia Lewicka HO – zastępca

– pwd. Zuzanna Brodawka HO – sekretarz.

Podczas zjazdu komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusz Bezdzietny HR wręczył Krzyże „Za zasługi dla ZHP” przyznane przez Przewodniczącego ZHP hm. Dariusza Supła na wniosek ustępującego komendanta hufca. Srebrnym krzyżem odznaczono hm. Sławomira Glenia HR, a brązowymi: phm. Katarzynę Cebulę HR, phm. Karolinę Cichowską-Gałkę HR, phm. Bartosza Krzemienia HR, phm. Kamillę Rachwał HR i phm. Aleksandrę Szczepaniak HR. List Pochwalny Naczelnika ZHP otrzymała pwd. Natalia Czaja HO – drużynowa 7 DH „Nieprzemakalni”. Druh hm. Mateusz Cebula HR wręczył pamiątkowe grawery i dyplomy dla kadry hufca, z którą współpracował na przestrzeni minionych ośmiu lat.

Wspólnota Hufca ZHP Dębica gratuluje nowym władzom i życzy im powodzenia w pełnieniu ich służby i dziękuje dotychczasowym władzom za ich pracę.

źródło: ZHP Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0