Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Dębica - ziemiadebicka.pl

Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Dębica


17_zjazd_spr_1W piątek, 13 października 2017 r., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy obradował zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów. Wzięli w nim udział uprawnieni do głosowania drużynowi i instruktorzy hufca.
Zjazd sprawozdawczy odbywa się w połowie kadencji władz hufca, służy podsumowaniu oraz ocenie dotychczasowej pracy, a także dyskusji nad kierunkami prac na kolejne dwa lata kadencji. Odbywa się też głosowanie nad absolutorium dla członków komendy hufca. Obrady prowadził zastępca komendanta hufca hm. Sławomir Gleń HR, a pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP był phm. Bartosz Krzemień HR.
W czasie zjazdu komendant hufca hm. Mateusz Cebula HR przedstawił sprawozdanie za połowę kadencji wskazując na stabilne funkcjonowanie hufca, zapewnione przygotowanie kadry do funkcji oraz pozyskane środki finansowe na działalność programową. Dębiccy harcerze uczestniczą w przedsięwzięciach międzynarodowych, ogólnopolskich i chorągwianych, a także je współtworzą. Hufiec ZHP Dębica inicjuje i włącza się w szereg akcji społecznych (Drużyna Dębickich Serc, Szlachetna Paczka, Okulary dla Afryki i inne) oraz uroczystości patriotyczno-religijne.
Swoje opinie do sprawozdania przedstawiła komisja rewizyjna oraz komenda chorągwi. Kolejno odbyło się głosowanie, w którym każdy z członków komendy hufca otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu pełnionej funkcji przez ostatnie dwa lata. Przyjęto także sprawozdania komendy hufca i komisji rewizyjnej hufca.
W dyskusji programowej omówiono silne i słabe strony pracy drużyn i gromad wynikające z corocznego współzawodnictwa jednostek Hufca ZHP Dębica, a także pomysły na odświeżenie programu zbiórek.
– Dziękuję wspólnocie instruktorskiej za pozytywną ocenę ostatnich dwóch lat pracy mojej i komendy, którą kieruję. – mówi hm. Mateusz Cebula HR, komendant hufca – To zobowiązanie na pozostałą połowę kadencji, aby z conajmniej takimi samymi rezultatami stanąć przed zjazdem, który za dwa lata podsumuje całość naszej pracy.
Komenda Hufca ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów dziękuje burmistrzowi Miasta Dębica za udostępnienie sali sesyjnej Urzędu Miejskiego na potrzeby przeprowadzenia zjazdu.