Żołny pszczołojady znów gniazdują w naszych okolicach

Jedne z najpiękniejszych ptaków w naszej avifaunie znów założyły gniazda zawitały w okolice Dębicy. W latach 90-tych ich kolonia znajdowała się w okolicach Nagoszyna. W ubiegłym roku te piękne ptaki założyły gniazda w dolinie rzeki Wisłoki i Grabinianki. Teraz znów w w tych okolicach znów gniazdują te piękne ptaki.

Żołna pszczołojad chociaż nazwa sugeruje, że żywi się pszczołami to tak naprawdę zjada je okazyjnie. Głównym źródłem ich pożywienia są chwytane w locie owady, głównie błonkówki, chrząszcze, ważki, motyle, muchówki i prostoskrzydłe. Żądłówki miażdży końcem dzioba, aby uniknąć użądlenia. Jednak historie o niszczeniu rodzin pszczelich (nazwa gat. apiaster) są nieprawdziwe – z żądłówek chwyta przede wszystkim osy, nierzadko też szerszenie. W rejonie Dębicy i ogólnie w Polsce są bardzo rzadkim gatunkiem. W latach 90-tych kolonia tych ptaków znajdowała się w okolicy Nagoszyna, tuż przed wjazdem do wsi po lewej stronie w stromej skarpie przez kilka lat zakładały liczne gniazda. W tym roku ponownie pojawiły się w dolinie Wisłoki i Grabinianki gnieżdżąc się w stromych skarpach, w których kopią długie do dwóch metrów nory gdzie zakładają gniazda. W Polsce ptaki te są objęte całkowitą ochroną.