Żuławski w Dębicy

ATT000429 sierpnia bieżącego roku przypadać będzie setna rocznica śmierci Jerzego Żuławskiego – poety, pisarza. zwanego „ojcem polskiej fantastyki”, który zmarł służąc w Legionach i pochowany został na cmentarzu wojskowym w Dębicy. W związku z tym już w czerwcu odbędą się, organizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, uroczystości.
12 czerwca 2015 roku odbędzie się sesja naukowa „Życie i twórczość Jerzego Żuławskiego (1874-1914). Dębickie refleksje w setną rocznicę śmierci literata” podczas której zaprezentowane są zostaną następujące wystąpienia: Dr Tomasz Pudłocki (Instytut Historii UJ) „Literaci-nauczyciele szkół średnich w Galicji w II połowie XIX wieku – wyalienowani indywidualiści czy urzędnicy państwowi”; Mgr Arkadiusz S. Więch (Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski): „Z tatrzańskiej arkadii na wojenny front. Małopolska bohema w służbie Polsce. Przypadek Jerzego Żuławskiego”; Mgr Kamil Ruszała (Instytut Historii UJ) „CK gimnazjum w Jaśle czasów Jerzego Żuławskiego”; Mgr Oskar Ostafin (Wydział Polonistyki UJ) „Literackie światy Jerzego Żuławskiego” oraz Dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów na Uniwersytecie Wrocławskim) „Tworzenie tradycji i kształtowanie kultury. Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego – od pomysłu do realizacji”.
Podczas uroczystości ogłoszone zostaną także wyniki, zorganizowanego przez I LO w Dębicy oraz Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych, ogólnopolskiego konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczne „Na srebrnym globie”. Na konkurs napłynęło ponad 250 prac od debiutujących twórców. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wiekowych: I do lat 15; II – 16-19 lat oraz III od 20 lat.
Honorowy patronat nad obchodami objęli: Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębicy oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Patronat naukowy pełnić będzie Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińśkiego w Zakopanem oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta, zaś patronat medialny: „Ziemia Dębica” i „Podkarpacka Historia”. Udział w rocznicowych uroczystościach wezmą potomkowie Jerzego Żuławskiego.

Arkadiusz S. Więch

 

Podziel się z innymi
0Shares
0 0