Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne w Dębicy i okolicznych miejscowościach - ziemiadebicka.pl

Zwróćmy uwagę na osoby bezdomne w Dębicy i okolicznych miejscowościach


road-1807714_960_720Bardzo duże opady śniegu, kilkustopniowy mróz oraz oblodzenie to prognoza na najbliższe godziny. Warunki są bardzo trudne zwłaszcza dla osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, pozbawione miejsca zamieszkania, dachu nad głową, a także osoby starsze i samotne.

Według badania przeprowadzonego w styczniu 2015 roku (takie badania przeprowadzane są cyklicznie w całej Polsce co dwa lata) w Dębicy odnotowano 114 osób bezdomnych, które przebywały w domach dla bezdomnych, zakładzie karnym oraz na ulicach, w altankach, opuszczonych budynkach i u znajomych.

Osoby te przebywały w Domu dla bezdomnych mężczyzn, w Domu dla bezdomnych inwalidów, a także w Zakładzie Karnym w Dębicy, na dworcu PKP, w ruinach domów mieszkalnych oraz w mieszkaniach u swoich znajomych i na ulicach” – mówiła w styczniu 2015 roku Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS w Dębicy.

Pomoc bezdomnym jest zadaniem, którym zajmują się samorządy poszczególnych miast. Za osoby bezdomne uważane są osoby, które mieszkają na terenie miasta Dębicy i okolic, a nie mają stałego miejsca zameldowania, co czyni ich osobami bezdomnymi. Przeprowadzone w 2015 roku badanie pozwoliło ustalić ile osób potrzebuje pomocy żywnościowej oraz mieszkaniowej, jak wygląda sytuacja ze schroniskami oraz noclegowniami dla bezdomnych.

Zima jest zawsze bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych. To właśnie w tym czasie, kiedy sypie śnieg, pojawiają się spadki temperatur wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia osób pozostawionych bez środków do życia, pozbawionych jakiejkolwiek pomocy. Dlatego zwracamy się z apelem do niezwłocznego reagowania i uwrażliwienia się na los osób bezdomnych” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w piwnicach, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli służbom miejskim na czas przyjść z pomocą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przypomina adresy i numery telefonów placówek świadczących pomoc bezdomnym.

Schroniska dla mężczyzn:

– Dębica, ul. Słoneczna 1, tel. 14 670-44-71,

– Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 503-615-227

– Rzeszów, ul. Styki 21, tel. 17 852-15-71

– Tarnów, ul. Prostopadła 9a, tel. 0-14 622-39-78,

– Jarosław, ul. Sanowa 11, tel. 16 621-44-76,

– Mielec, ul. Sandomierska 19, tel. 17 586-22-52.

Schroniska dla kobiet:

– Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, tel. 503-615-227

– Jarosław, ul. Jasna 4, tel. 16 621-35-76,

– Racławówka 132 k. Rzeszowa, tel. 17 862-30-91.

Informacje dot. osób bezdomnych można zgłaszać do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy przy ulicy Akademickiej 12, tel. 14 670-50-06 oraz tel. 14. 681-35-90.

oraz do Dębickiej Straży Miejskiej ul. Ratuszowa 2, tel. 986.

Jednocześnie informujemy, że w wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny numer informacyjno- koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne lub potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających pomocy.