Previous
Next
Previous
Next

Z archiwum Ziemi Dębickiej – Cztery uczelnie w Dębicy (Ziemia Dębicka 3/2005)

kaminski2Rozmowa z Markiem Kamińskim, dyrektorem Miejskiego Zarządu Oświaty i Sportu w Dębicy.

ZD. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem w Dębicy rozpocznie działalność kolejna wyższa uczelnia – Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z Ropczyc. Skąd wzięła się ta inicjatywa?

Marek Kamiński.18 lutego 2005r. odbyły się rozmowy z Rektorem Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Ropczycach dotyczące utworzenia w Dębicy zamiejscowego ośrodka tej Uczelni. Ropczycka uczelnia jest bardzo zainteresowana rozpoczeciem działalności w Dębicy. W trakcie wspomnianych rozmów ustalono, że w przypadku tworzenia w Dębicy zamiejscowego ośrodka tej Uczelni powstałyby następujące kierunki studiów: wychowanie fizyczne, inżynieria produkcji rolno-spożywczej, ogrodnictwo – kształtowanie terenów zieleni, geodezja rolna i wycena nieruchomości. Takich kierunków nie ma na żadnej działającej w Dębicy uczelni więc zainteresowanie kształceniem na takich kierunkach może być bardzo duże.

ZD. Gdzie miałaby swoją siedzibę nowa uczelnia ?

MK. W związku z planowanym przeniesieniem Miejskiego Gimnazjum Nr 3 do budynku przy ul. Paderewskiego, jako bazę dydaktyczną dla Uczelni zaproponowany został budynek przy ul. Sportowej, obecnie zajmowany przez wspomniane Gimnazjum.

ZD. W przypadku pozytywnej decyzji władz Uczelni, w Dębicy od nowego roku akademickiego funkcjonowałyby w Dębicy już cztery wyższe uczelnie.

MK. Tak. Oprócz dwóch już funkcjonujących to jest: Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (uczelnia państwowa), który obecnie kształci 330 studentów na dziennych i zaocznych kierunkach: ekonomia oraz zarządzanie i marketing oraz Centrum Edukacyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (uczelnia niepubliczna), która kształci 30 studentów na zaocznych studiach policealnych, na kierunku administracja i kierunku turystyka, rozpoczęłyby swoją działalność Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (uczelnia państwowa) oraz Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna (uczelnia niepubliczna).

ZD: Jaka ofertę edukacyjną dla mieszkańców Dębicy i okolic miałoby Kolegium Języków Obcych.

MK. Kolegium Języków Obcych ma być szkołą państwową, pomaturalną, na poziomie licencjackim. W ramach jej działalności mają być zorganizowane 3 letnie, dzienne, nieodpłatne studia licencjackie z zakresu j. angielskiego, a w późniejszym czasie także niemieckiego, ukraińskiego i rosyjskiego. W założeniu sprowadzenia do Dębicy wspomnianej szkoły jest umożliwienie nieodpłatnej nauki języków obcych osobom z Dębicy i terenu powiatu dębickiego.

ZD.Jakie uprawnienia mieliby jego absolwenci ?

MK. Absolwenci tej uczelni będą mieli uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich. Będą mogli także po ukończeniu kolegium kontynuować naukę na studiach magisterskich.

ZD. Gdzie mieściłaby się siedziba Kolegium Języków Obcych ?

MK. Jeszcze podczas swojej lutowej sesji miejscy radni wyrazili zgodę na udostępnienie do celów dydaktycznych wspomnianej uczelni budynku na terenie dawnej jednostki wojskowej w którym obecnie działa Zespół Szkół Ekonomicznych.

ZD.Czy w związku z ewentualnym wejściem do tego budynku Kolegium będą tam poczynione jakieś adaptacje i remonty ?

MK. Na przeprowadzenie tam remontów przeznaczono 500 tys. zł. z której to kwoty 150 tys. zł. będzie pochodziło z budżetu miasta Dębicy natomiast 350 tys. zł. na niezbędne prace adaptacyjne przekaże Marszałek Województwa Podkarpackiego, który będzie jednocześnie organem prowadzącym nowej szkoły. W ramach zaplanowanych prac mają być wymienione okna, drzwi, posadzki oraz odnowiona elewacja budynku.

ZD.Skąd tak duży nacisk władz miasta na sprowadzanie do Dębicy kolejnych uczelni ?

MK.Rozwój szkolnictwa wyższego w Dębicy stwarza nowe perspektywy dla młodzieży z naszego miasta, zwłaszcza pochodzącej z rodzin ubogich, których nie stać na ponoszenie kosztów związanych z kształceniem się w innych miastach. Ponadto, wydatnie przyczynia się do rozwoju miasta: stwarza nowe miejsca pracy, umożliwia uzyskiwanie dodatkowych dochodów mieszkańców poprzez wynajmowanie kwater dla studentów spoza Dębicy, zwiększa obroty placówek handlowych branży spożywczej, księgarskiej, papierniczej itp. Dlatego ze swej strony władze miasta podejmują szereg inicjatyw mających na celu rozwój szkolnictwa wyższego w Dębicy, jak i odpowiadają na każdą taką inicjatywę docierającą z zewnątrz.

Ziemia Dębicka 3/2005

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.