Previous
Next
Previous
Next

W czwartek 22 maja sesja w Ratuszu

IMG_4552
W czwartek 22 maja, w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się  XLII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.
Porządek obrad :
I.Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r.
2.Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.Przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”.
4.Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”.
5.Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny, przypadających Gminie Miasta Dębicy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
6.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Ruchu Oporu w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
7.Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
8.Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat.
9.Nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 166/72 położonej w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica przy ulicy Sportowej.
10.Wyrażenia zgodny na nabycie udziałów nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 166/79 i 166/80 obręb 1, które powstaną z podziału działki nr 166/68 obręb 1 położonej w Dębicy przy ulicy Sportowej.
11.Zmiany uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Straszęcinie Gmina Żyraków stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
12.Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Dębica za nieruchomość będącą własnością osób fizycznych.
13.Zaliczenia drogi nr 1297R ulicy Wielopolskiej w km 0+000-0+961 do kategorii dróg gminnych.
14.Przyjęcia strategii rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Dębica na lata 2014 – 2020.
15.Wprowadzenia na terenie Miasta Dębicy Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą” Dębicka Karta Rodziny Trzy Plus”.
16.Skargi na działalność Burmistrza Miasta.
III.Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie potrzeb mieszkańców.
IV.Sprawozdanie z funkcjonowania spółek miejskich ze szczególnym uwzględnieniem MKS Sp. z o.o. oraz sprawozdanie z podjętych działań we wszystkich jednostkach w zakresie lepszego skomunikowania miasta z autostradą.
V.Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
VII.Sprawy różne.
VIII.Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.