18 czerwca sesja Rady Miejskiej

IMG_4416W środę 18 czerwca odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy. Na pewno nie obędzie się bez gorących emocji, ponieważ będzie to sesja na której burmistrz będzie zabiegał o udzielenie absolutorium.
Porządek obrad sesji RM.
I.Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.Podjęcie uchwał w sprawie:
1.Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014 r.
2.Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.Kredytu bankowego.
4.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
5.Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
6.Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.
7.Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy.
8.Używania nazwy miasta Dębica w znaku towarowym WUCH „PZL – Dębica” S.A.
9.Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Osiedlowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
10.Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomości będące własnością osób fizycznych.
11.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 624/5 i 626/7 położonych w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność osób fizycznych.
12.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica części działek nr 224/11 oraz 224/35 położonych w obrębie 2 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność osób fizycznych.
13.Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat.
III.Informacja Komisji Infrastruktury nt. „Sprawdzenie funkcjonowania infrastruktury miejskiej po zaproponowanych rozwiązaniach przebudowy linii kolejowej na terenie miasta z  uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych i spływu wód opadowych.
IV.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
V.Sprawy różne.
VI.Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.