Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

KOCHAM ŻYCIE A NIE BICIE

00000000000Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczął realizację Programu wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy „Kocham życie a nie bicie”. Jest to już druga edycja projektu, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Głównym celem projektu jest z jednej strony pomoc osobom dotkniętym przemocą w domu, z drugiej zaś – uwrażliwienie ludzi na problem agresji i przemocy w swoim otoczeniu.
„W 2013 roku w ramach pierwszej edycji projektu zorganizowano terapię grupową dla 11 rodzin, przeprowadzono indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla wszystkich uczestników projektu, prowadzono grupę wsparcia dla 10 rodzin, zorganizowano piknik rodzinny dla ponad 500 mieszkańców Dębicy oraz przygotowano ulotki promocyjno – informacyjne dotyczące profilaktyki zjawiska przemocy i instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy” – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy.
W ramach projektu zostały także przeprowadzone badania dotyczące środowisk zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 200 mieszkańców Gminy Miasto Dębica została dokonana diagnoza rozmiarów zjawiska przemocy domowej i zasobów do przeciwdziałania temu zjawisku, istniejących na terenie Miasta Dębica.
„Analiza zebranego materiału jest dowodem na to, że zjawisko przemocy ma charakter powszechny. Zdecydowana większość badanych zetknęła się z zachowaniami agresywnymi i różnego rodzaju przemocą (fizyczną, psychiczną). Połowa respondentów przyznała, że była ofiarą przemocy. Część tych osób, permanentnie doświadcza agresji i przemocy w środowisku rodzinnym, najczęściej ze strony najbliższych. Badania te wskazały, że przemoc rodzinna, przestaje być tematem tabu. Jak wynika z badań, nadal jednak lęk i wstyd, a czasem nawet poczucie winy nie pozwalają ofiarom mówić głośno o swojej sytuacji” – mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora MOPS w Dębicy.
Jak podkreślają przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej potrzebę realizacji drugiej edycji projektu „Kocham życie, a nie bicie II” potwierdziły także wyniki przeprowadzonych badań oraz statystyki Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. „W 2013 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 52 Niebieskie Karty sporządzone przez Komendę Powiatową Policji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 50 sprawach powołano grupy robocze, które spotkały się 158 razy. W pierwszej połowie 2014 roku wpłynęły do Zespołu 38 Niebieskie Karty a grupy robocze pracowały w tym czasie na 72 spotkaniach” – dodaje Małgorzata Kędzior.
Tegoroczna edycja projektu zakłada poradnictwo specjalistyczne, terapię grupową i grupę wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc. Ponadto w ramach działań profilaktycznych zostaną przygotowane materiały informacyjne, które zostaną rozpowszechnione wśród mieszkańców Dębicy. Zaplanowano również piknik rodzinny promujący wspólne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez rodziców i ich dzieci. W tym roku odbędzie się on na osiedlu IGLOOPOL w Muszli koncertowej w sobotę 27 września, w godzinach od 14 -tej do 19-tej. W programie wiele atrakcji m. in. zabawy z Kulkolandem, przejażdżki konne, kiełbaski z grilla.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.