Previous
Next
Previous
Next

Międzynarodowa sesja naukowa w Brzostku

fot_007W dn. 11 października 2014 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Brzostku odbyła się międzynarodowa sesja naukowa, w której wziął udział konsul generalny Węgier pani dr hab. Adrienne Körmendy.
Sesję otworzył i dostojnych gości oraz licznie zebranych mieszkańców powitał Burmistrz Leszek Bieniek, który podkreślił wkład ks. prof. Bogdana Stanaszka w merytoryczne przygotowanie tego doniosłego wydarzenia. Potem krótko przedstawił prelegentów prezes TMZB Krzysztof Kolbusz. Następnie pani Konsul w swym przemówieniu wyraziła wielką radość, że może uczestniczyć w tej sesji poświęconej księciu Mieczysławowi Woronieckiemu – bohaterowi, który w imię honoru i wolności poświęcił swe młode życie w walce o niepodległość Węgier. Przestawiła też krótko prawo swego kraju, wynikające z tradycji, do legalnego oporu społecznego przeciwko ciemiężycielom.
Po oficjalnych powitaniach była część naukowa. Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. István Kovács z Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, który zaprezentował postać bohatera Wiosny Ludów na Węgrzech księcia Mieczysława Woronieckiego, urodzonego w pobliskiej Skurowej. Z kolei ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie mówił o udziale mieszkańców Brzostku w powstaniu styczniowym. Referaty miały związek z trwającą budową pomnika w parku obok Domu Kultury w Brzostku ku czci uczestników zrywów narodowowyzwoleńczych. Przewodniczącym Społecznego Komitety Budowy pomnika jest pan Wojciech Grzesiakowski z Kamienicy Dolnej – represjonowany za działalność niepodległościową.
Druga część sesji wiązała się tematycznie z dziejami Brzostku w związku z 5. rocznicą odzyskania praw miejskich. Dr Przemysław Stanko podzielił się z słuchaczami rewelacyjną informacją o odnalezieniu oryginalnego dokumentu lokacyjnego miasta z 1367 r. (dotychczas znane były jedynie jego późniejsze kopie). Dr Dominika Burdzy, badając historię parafii Brzostek, odnalazła w źródłach informacje o istniejących przed połową XVII w. obwarowaniach miasta. W sumie na sesji przedstawiono siedem referatów (dr Rafał Nawrocki mówił o niezachowanym epitafium nagrobnym Pawła Trojanowskiego, zamordowanego przez beskidników w 1646 r., Kamil Ruszała przedstawił losy ks. gen. Piotra Niezgody, kapelana wojskowego, a Rafał Szczygieł mówił o rozbiciu oddziału Jana Stefki ps. „Mściciel” przez funkcjonariuszy UB w Grudnej Górnej w lutym 1946 r.).
Konferencji towarzyszyły wystawy: książek o Ziemi Brzosteckiej oraz fotografii współczesnej i historycznej przygotowana przez Pawła Batyckiego i Andrzeja Cholewiaka, autorów publikacji fotograficznych m.in. kalendarzy Gminy Brzostek.
Organizatorami sesji byli: Burmistrz Brzostku i Urząd Miejski w Brzostku, Starosta Powiatu Dębickiego, Centrum Kultury i Czytelnictwa, Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej i Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Profesjonalną oprawę fotograficzną sesji naukowej wykonał Redaktor Naczelny Wiadomości Brzosteckich Józef Nosal.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckie

Podziel się z innymi

Shares

Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.