Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

W gminie Dębica strażacy wybrali władze

1315639736W piątek 29 kwietnia 2016 roku w Domu Strażaka w Pustyni, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Dębica.  W obradach uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek OSP w gminie, wybrani przez strażaków podczas tegorocznych zebrań sprawozdawczo wyborczych. 

Po uroczystym wprowadzeniu na salę obrad pocztu sztandarowego, nastąpiło oficjalne otwarcie debaty zjazdowej, którego dokonał Stanisław Rokosz – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Dębica. Powitał on delegatów i gości honorowych oraz złożył obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji tj. za lata 2011-2015 przedstawiając m.in. liczby wyjazdów jednostek do zdarzeń, odbyte ćwiczenia, szkolenia druhów i druhen, oraz inwestycje jakie zostały przeprowadzone w poszczególnych latach.
Warto dodać, że na terenie Gminy Dębica działa obecnie 12 jednostek OSP, w  których utworzone jest 12 sekcji męskich i 10 żeńskich. Jednostki liczą 460 strażaków (410 czynnych, 38 honorowych i 12 wspierających) w tym 74 kobiety. Na chwilę obecną uprawnionych do wyjazdów jest 296 strażaków. Na terenie Gminy Dębica na rok 2016, 3 jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Łącznie na jednostki OSP Gminy Dębica w latach 2011-2015 z budżetu Gminy Dębica zostało przeznaczone 2 756 985,73 zł.  W ramach tej kwoty udało się między innymi zmodernizować 6 budynków OSP, kupić 4 samochody oraz doposażyć jednostki w sprzęt strażacki
Wyjątkowo podniosłym momentem było uczczenie symboliczną minutą ciszy, zmarłych druhów w okresie ostatnich pięciu lat oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów zasłużonym druhom, którzy zakończyli społeczną służbę w swoich jednostkach.
Zaproszeni goście zabierający głos w dyskusji, dziękowali Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP za dotychczasową konstruktywną współpracę na rzecz rozwoju gminnej ochrony przeciwpożarowej, a wszystkim druhom za ofiarne niesienie pomocy ludziom  w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. Natomiast kapelan strażaków, dziękował im za czynne angażowanie się w życie lokalnych wspólnot parafialnych, uczestnictwo w uroczystościach kościelnych i patriotycznych oraz za niesienie wszelkiej pomocy bliźniemu.
W trakcie Zjazdu delegaci wybrali spośród siebie nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, który kierował będzie działalnością ochrony przeciwpożarowej w gminie w latach 2016 – 2020. W jego skład wybrani zostali:
Prezydium Zarządu Gminnego
Stanisław Rokosz – Prezes
Jerzy Rak – Wiceprezes
Grzegorz Świątek – Wiceprezes
Marta Pyskaty – Sekretarz
Stanisław Cholewa – Skarbnik
Adam Cieślik – Komendant
Ks. Wiszyński Bogdan – Członek Prezydium
 
Członkowie Zarządu:
Krzysztof Zięba
Andrzej Myśliwiec
Andrzej Skowron
Rafał Kozioł
Ryszard Bielański
Rafał Chmielowiec
Dariusz Zaworski
Janusz Bała
Jerzy Kucharski
Wiesław Plezia
Mirosław Miazga
Michał Kłusek
Wiesław Król
Dominik Król
Tadeusz Nykiel
Mateusz Skrzypek
Bartłomiej Kędzior
Marek Kędzior
Józef Mądro
Zbigniew Bielatowicz
Bartosz Bała
Andrzej Reguła
 
Komisja Rewizyjna:
Władysław Ciebień – Przewodniczący
Roman Mazur
Sławomir Serafin
 
Delegaci na Zjazd Powiatowy:
Stanisław Rokosz
Adam Cieślik
Jerzy Rak
Andrzej Reguła
 
Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego
Stanisław Rokosz
Adam Cieślik
Jerzy Rak
Obrady Zjazdu zostały przygotowane i przeprowadzone perfekcyjnie, za co należą się słowa podziękowania Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Dębica.
Źródło: Gmina Dębica

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.