Previous
Next
Previous
Next

Powiat inwestuje w szkolnictwo ogólne

powiat dębickiDo końca bieżącego roku ma potrwać realizacja projektu zmierzającego do poprawy jakości kształcenia w powiecie dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia. Dotacja na ten cel, o którą postarało się dębickie Starostwo, sięga 380 000 zł.
Wartość ogółem zadania to 549 685 zł. Wydatki kwalifikowane wynoszą 446 898,37 zł. Samo dofinansowanie natomiast – 379 863,60 zł (85% wydatków kwalifikowanych). Dotacja pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Realizacja projektu będzie służyć podniesieniu poziomu i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa ogólnego w powiecie dębickim. – Ma również zapewnić mieszkańcom równy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, a w konsekwencji zapobiegać przedwczesnemu kończeniu nauki – dodaje Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne.
Działania projektowe przyczynią się ponadto do poszerzenia wiedzy oraz wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także pozwolą uczniom na rozwijanie kompetencji informatycznych. Z kolei doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych umożliwi stworzenie w szkołach objętych zadaniem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
Przedmiotem projektu jest doposażenie 12 pracowni znajdujących się w 3 obiektach infrastruktury edukacyjnej kształcenia ogólnego, tj. :
1) III Liceum w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy – 8 pracowni (geograficzna, biologiczna, komputerowa, fizyczno-astronomiczna, 2 pracownie matematyczna oraz 2 pozostałe pracownie szkolne),
2) I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy – 2 pracownie informatyczne,
3) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Dębicy oraz Gimnazjum Specjalne nr 6 w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy – 2 pracownie komputerowe.
Przedsięwzięcie zakłada doposażenie 5 pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt TIK. Łącznie w ramach zadania kupionych zostanie 141 zestawów.
źródło; http://www.powiatdebicki.pl/

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.