Previous
Next
Previous
Next

Umowa o dofinansowanie inwestycji w szkołach zawodowych już podpisana

powiat dębickiDotacja, w wysokości blisko 800 000 zł, pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna (Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Pod działanie: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ).
Pieniądze pozyskane w ramach projektu  „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.02-18-0016/16 mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu dębickiego oraz wzrostu  kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Umowę o dofinansowanie podpisano 14 lipca br.
– Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego ma nastąpić dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej – mówi Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada doposażenie pracowni i warsztatów oraz zakup materiałów dydaktycznych dla 13 pracowni w czterech obiektach: Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego,  Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, w Technikum nr 1 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy.
Dofinansowanie z RPO, o które postarał się Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym, wynosi dokładnie 794 077,59 zł (co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych – 934 208,94 zł). Wartość ogółem zaplanowanych inwestycji to 1 149 077,00 zł. Prace mają potrwać do końca bieżącego roku.
Przedmiot projektu:
1) Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy – jedna pracownia: elektryczna i elektroniczna,
2) Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – dwie pracownie (grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu),
3) Centrum Kształcenia Praktycznego – dwie pracownie (systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa),
4) Technikum nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – osiem pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty – spawalnia).
 
źródło; http://www.powiatdebicki.pl/
 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.