Previous
Next
Previous
Next

Kościół na wzór Chrystusa” – zapowiedź V Synodu Diecezji Tarnowskiej

bp Andrzej Jeż„Kościół na wzór Chrystusa” – takie będzie hasło V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jego zwołanie zapowiedział diecezjanom biskup tarnowski Andrzej Jeż w Liście pasterskim odczytanym w diecezji w I niedzielę Adwentu, tj. 27 listopada br. .
Zdaniem Biskupa Tarnowskiego, dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa, w której żyjemy i praktykujemy naszą wiarę, domaga się najpierw gruntownego rozeznania, oceny i refleksji, aby następnie móc popatrzeć w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy szlak działań duszpasterskich.
„Konieczne jest zatem nowe spojrzenie na całokształt życia naszej diecezji i obranie pewnych kierunków dalszej pracy duszpasterskiej. Jeden z nich dotyczy sytuacji rodzin i małżeństw. „Trzeba ciągle efektywniej pochylać się nad problemami, jakie je dotykają, zastanawiać się, jak jeszcze lepiej przygotowywać młodzież do małżeństwa i wspomagać rodziny. Wielką bolączką jest bowiem stale rosnąca liczba małżeństw, które się rozpadają” – podkreśla.
Bp Jeż pisze też, że istotnym problemem wiążącym się z aktualną sytuacją małżeństw i rodzin jest migracja zarobkowa. Dodaje, że trzeba też pomóc młodym przezwyciężać negatywne wpływy współczesnej cywilizacji, angażować ich w życie Kościoła i przekonująco ukazywać piękno życia budowanego na wartościach ewangelicznych. Biskup diecezjalny zwraca uwagę na rolę mediów. „Pragniemy jako Kościół głoszący ponadczasowe prawdy Boże odnaleźć się w tej sytuacji i jeszcze skuteczniej wykorzystywać przestrzeń mediów do dzieła ewangelizacji. Będzie to wyzwanie szczególnie dla młodego pokolenia katolików, którzy w tym obszarze poruszają się łatwiej i skuteczniej niż starsze pokolenia” – dodaje.
Biskup pisze też, że wyrazem odnowy życia naszej diecezjalnej wspólnoty winna być nade wszystko głęboka reforma nas samych. „Uporządkowanie spraw własnego sumienia, zbliżenie się do Chrystusa przez stałą formację i pogłębienie życia sakramentalnego” – wskazuje.
W historii diecezji tarnowskiej odbyły się dotychczas cztery synody diecezjalne. Pierwszy został zwołany w roku 1928 przez biskupa Leona Wałęgę, drugi, dziesięć lat później, w roku 1938 przez biskupa Franciszka Lisowskiego, trzeci, po II wojnie światowej, w roku 1948 zwołał biskup Jan Stepa. Natomiast IV Synod Diecezji Tarnowskiej, zwołany przez biskupa Jerzego Ablewicza, zakończył się trzydzieści lat temu, w jubileuszowym roku 200-lecia diecezji.
Po 30 latach od zakończenia poprzedniego synodu pojawia się konieczność zwołania kolejnego synodu, który podejmie cały wachlarz współczesnych wyzwań o charakterze duszpasterskim, ale także unormuje bieżącą sytuację diecezji w kontekście nowej sytuacji prawnej Kościoła i Państwa.
Synod daje okazję do pewnego globalnego spojrzenia na obecny stan diecezji. Pozwala postawić ogólną diagnozę, aby w oparciu o nią obrać dalsze kierunki pracy duszpasterskiej.
Czas trwania V Synodu będzie się składał z kilku faz: fazy przygotowawczej I, w której komisje przygotowują zbiory zagadnień dla zespołów parafialnych i innych; fazy przygotowawczej II, w czasie której następuje praca zespołów parafialnych, wyniki prac trafiają do komisji, komisje dokonują uzupełnień a całość wraca ponownie do konsultacji w parafiach; fazy przygotowawczej III, w czasie której komisje tematyczne i komisja główna przygotowują zarys dokumentów do obrad; fazy właściwej (plenarnej), która obejmuje sesje synodu, na których dyskutują delegaci, dokonuje się dopracowywanie dokumentów do ostatecznej postaci. Zwieńczeniem synodu jest faza publikacji dokumentów synodalnych. Z momentem podpisania przez Biskupa Diecezjalnego, uchwały synodu stają się prawem diecezjalnym.
W synodzie diecezjalnym ważny jest udział wszystkich diecezjan. Biskup Andrzej Jeż zapowiada, że w każdej parafii diecezji powstaną zespoły, które będą pracować nad otrzymanymi zagadnieniami, zaś wyniki tych prac trafią do komisji synodalnych i będą materiałem do obrad podczas sesji plenarnych. „To parafie, a więc przede wszystkim wierni świeccy będą ważnym ośrodkiem synodu. Każdy z diecezjan poprzez swoją modlitwę i swój głos, a później przez wspólne działanie ożywiające wiarę, będzie mógł wnieść swoją cząstkę w życie Kościoła tarnowskiego” – napisał biskup Jeż, który poprosił diecezjan o modlitwę w intencji V Synodu.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.