Previous
Next
Previous
Next

Święto Niepodległości w DK „Mors”

swieto_11Godnie i niezwykle uroczyście przebiegło Święto Odzyskania Niepodległości w Domu Kultury „Mors” Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. W czasie uroczystości wręczono Helenie Wątróbskiej, Stanisławowi Cieszkowskiemu i Zakładowi Karnemu tytuły Zasłużonego dla Miasta Dębicy oraz Zbigniewowi Lazarowiczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dębicy.

Spotkanie, w którym wzięli udział parlamentarzyści, władze miasta i powiatu, przedstawiciele spółek miejskich i przedsiębiorstw oraz mieszkańcy Dębicy rozpoczął się krótki występ Miejskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie”. Kilka dynamicznych narodowych tańców zespołu będącego „folklorystyczną reprezentacją Dębicy” bardzo spodobało się widzom. Stąd wielkie oklaski i słowa uznania dla tancerzy, ale również dla przygrywającej im kapeli prowadzonej od lat przez Stanisława Wiktora.

Sylwetki nagrodzonych tytułami Zasłużonego dla Miasta Dębicy oraz Honorowego Obywatela Miasta Dębicy przedstawił Jan Borek, dyrektor MOK.

Helena Wątróbska była przez 25 lat (do 2015 roku) prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Dębicy. Wieloletni i bardzo ceniony pracownik służby zdrowia i ośrodków społecznych. Uczestniczyła we wszystkich rocznicach i wydarzeniach patriotycznych organizowanych na terenie Ziemi Dębickiej. Jej społeczna działalność ukierunkowana była na kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacniania solidarności kombatantów w kraju i za granicą. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za swoją działalność na niwie patriotycznej i społecznej. Helena Wątróbska to postać nietuzinkowa, życzliwa, cierpliwa i empatyczna, służąca pomocą i wsparciem osobom potrzebującym. Wartości pracy Heleny Wątróbskiej na rzecz mieszkańców miasta Dębicy, jak i całego regionu, nie da się w żaden sposób przecenić.

Stanisław Cieszkowski jest absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Rzeszowskiej. Pracę w dębickim Stomilu rozpoczął w 1980 r. na stanowisku mistrza zakładu produkcji mieszanek. Kolejne szczeble awansu zawodowego doprowadziły go w 2014 roku do stanowiska prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Firma prowadzona przez Stanisława Cieszkowskiego od lat aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności Dębicy poprzez liczne akcje edukacyjne, aktywności zwiększające świadomość zasad bezpieczeństwa oraz promowanie wydarzeń kulturalnych, a także inne m.in. wspierające rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży, współpracuje z lokalnymi szkołami, pomaga niepełnosprawnym, a także zachęca do wspólnej integracji i świętowania np. poprzez corocznie organizowany festiwal muzyczny Goodfest. Stanisław Cieszkowski przez cały okres swojej działalności niestrudzenie działał i działa na rzecz lokalnej społeczności.

W imieniu Zakładu Karnego tytuł Zasłużonego dla Miasta Dębicy odebrał jego dyrektor ppłk Bogdan Witkoś. Zakład Karny w Dębicy od lat aktywnie współpracuje z miastem Dębica wykonując różnorodne zadania na rzecz mieszkańców. Jedną z form współpracy z samorządem jest kierowanie do darmowych prac społecznych więźniów odbywających karę pozbawienia wolności. Znaczna część z nich bierze udział w programach, których zadaniem jest resocjalizacja skazanych przez pracę. Szczególnie nieoceniona była pomoc skazanych przy usuwaniu skutków powodzi, które dotknęły miasto w 2009 i 2010 roku. Działalność Zakładu Karnego w Dębicy, w tym dyrektora Bogdana Witkosia spotyka się z dużym uznaniem wśród mieszkańców miasta Dębicy i regionu.

Zbigniew Lazarowicz, który otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dębicy nie mógł przyjechać z Wrocławia na uroczystość ze względu na stan zdrowia. Jego list z podziękowaniem za honorowy tytuł przeczytał Jan Borek.

Zbigniew Lazarowicz to postać niezwykła, wielki patriota, który całe swoje życie poświęcił działalności na rzecz wolnej Polski. Żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Bratek”, dowódca plutonu AK Gumniska, uczestnik Bitwy na Kałużówce. Po wojnie razem z ojcem Adamem był ścigany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego za działalność w AK oraz zaangażowanie w struktury organizacji podziemia antykomunistycznego : „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W 1947 roku razem z ojcem został aresztowany i był przesłuchiwany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.

W latach 1980–1981 i w okresie stanu wojennego Zbigniew Lazarowicz był członkiem „Solidarności”. W 1982 r. internowany w więzieniu w Nysie. Jest współtwórcą podziemnej struktury wydawniczej, zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw dla wrocławskiej „Solidarności Walczącej”. Po 1989 r. zaangażował się w działalność Związku Żołnierzy Armii Krajowej, był członkiem założycielem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie oraz założycielem i członkiem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK.

Każdego roku od kilkudziesięciu lat Zbigniew Lazarowicz przyjeżdża na uroczystości rocznicowe z okazji bitwy na Kałużówce, gdzie dzieli się z uczestnikami uroczystości wspomnieniami z okresu wojny i daje im niezapomnianą i jedyną w swoim rodzaju lekcję lokalnej historii i patriotyzmu.

Historię swoją i swojego ojca oraz wielu towarzyszy broni, przyjaciół z konspiracji i żołnierzy AK zawarł na kartach kilku publikacji m.in. wspomnień o swoim ojcu Adamie Lazarowiczu pt. „Klamra – mój ojciec”. Był także konsultantem przy produkcji filmów historycznych m.in. „WiN – ostatnia nadzieja” – filmu wyróżnionego na festiwalu w Gdyni w 2015 roku. Za zasługi dla wolności i niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Walecznych i czterokrotnie Medalem Wojska i Krzyżem Partyzanckim. Jest ostatnim żyjącym dowódcą bitwy na Kałużówce.

Ostatnim punktem obchodów Święta Niepodległości w DK „Mors” był występ Andrzeja Sikorowskiego z córką Mają oraz zespołem. W jego składzie – co warte podkreślenia – gra na akordeonie dębiczanin Jakub Mietła. Kilkanaście starych piosenek Andrzeja Sikorowskiego z okresu działalności zespołu Pod Budą oraz nowe utwory z ostatniej płyty „Okno na Planty” nagranej z córką Mają bardzo podobały się publiczności.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.