Previous
Next
Previous
Next

Dziesięć lat Dębickiego Klubu Biznesu

CzłonkowieDKB
Członkowie Dębickiego Klubu Bizneu podczas jubileuszu 10 -lecia istnienia stowarzyszenia

W ubiegły piątek 10 – lecie swojego istnienia świętował Dębicki Klub Biznesu. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań i podsumowania minionego okresu. – Nic by się nie udało, gdyby nie Wasza obecność i życzliwość – mówił do zebranych na sali Hotelu Camelot prezes Klubu Zbigniew Nosal.
Klub powstał z inicjatywy trzech osób: Stefana Bieszczada z firmy Suret, Stanisława Jedlińskiego prezesa firmy Olimp Laboratories i Józefa Darłaka – właściciela firmy Darco.
-W 2006 roku zadzwonił do Stefan Bieszczad i zaproponował utworzenie czegoś co nazwaliśmy potem Dębicki Klub Biznesu – wspomina Stanisław Jedliński. Spotkaliśmy się i omówiliśmy szczegóły, jak ma on wyglądać i jakie sobie stawia cele. Takie były początki.
Prezesem Klubu został wybrany Zbigniew Nosal.
– Czas pokazał, że był to dobry wybór – mówi Stefan Bieszczad. To co udało się zrobić w ciągu tych lat jest naprawdę imponujące.
Dębicki Klub Biznesu mimo tak brzmiącej nazwy nie został instytucją biznesową.
– Nie było naszym celem tworzenie kolejnej organizacji, gdzie biznes skupiałby się na swoich sprawach – opowiada Zbigniew Nosal. Przyjęliśmy zasadę, że pracujemy dla naszej Małej Ojczyzny i dla ludzi, którzy tu mieszkają. Uczymy ich jak funkcjonować w dzisiejszym świecie, wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności przydatne im w życiu, nie tylko zawodowym.
Realizując te zamierzenia działalność Klubu skupiła się między innymi na organizowaniu szkoleń i warsztatów skierowanych do mieszkańców gmin powiatu dębickiego. Fundowano stypendia dla uczniów i studentów. Szkolono osoby chcące założyć własną firmę jak i przedsiębiorców. Duży nacisk położono też na promocję wolontariatu.
-Nikt mi nie obiecywał, że będzie łatwo – mówi Zbigniew Nosal. Te dziesięć lat to ogrom pracy, która nie miałaby szans powodzenia gdyby nie ludzie, którzy uwierzyli, że to ma sens.
W gronie tych, którzy podjęli współpracę z Klubem znalazły się samorządy, szkoły, stowarzyszenia.  Uroczystość 10- lecia, którą świętowano w ostatni piątek była okazją do złożenia podziękowań dla wszystkich, którzy uczestniczyli w działaniach DKB.
-Bez Was nic by się nie udało. To wy jesteście siłą naszych działań i to dzięki Wam udało nam się zrobić tak wiele – mówił Zbigniew Nosal. Dziękuję, że jesteście z nami.
***
Dębicki Klub Biznesu w liczbach.
*bezpłatnie zorganizowało 286 szkoleń, w których udział wzięło 2.926 osoby
*bezpłatnie zorganizowało 18 konferencji promujących przedsiębiorczość w których udział wzięło 1.680 osób
*bezpłatnie zorganizowało szkolenie dla 22 kobiet, z których 6 otrzymało bezpłatną dotację zwrotną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 11.500 zł
*przy współpracy z Fundacją „Twoja SZANSA” pozyskało stypendia dla studentów powiatu dębickiego na łączną wartość 29.970 PLN
*przy współpracy z indywidualnymi darczyńcami i przedsiębiorcami pozyskało stypendia dla studentów powiatu dębickiego na łączną wartość 155.560 PLN
*pozyskało grant w wysokości 3.750 PLN na realizację projektu wspierającego wyjazd wychowanków Dębickiego Domu Dziecka „Hanka” na wakacje – „Razem możemy więcej – wspieramy dębicki dom dziecka – wakacje marzeń”
*pozyskało grant w wysokości 19.000 PLN na realizację projektu – „Opracowanie Informatora Rynku Pracy i Zawodów w Powiecie Dębickim – szkolne koła dziennikarskie”
*pozyskało grant w wysokości 169.200 PLN na bezpłatny kurs szkoleniowy dla 45 kobiet w takich zawodach jak: sprzedawca-handlowiec, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa kadrowo-finansowa w firmie handlowej
*pozyskało grant w wysokości 82.360 PLN na realizację projektu nakierowanego na powstrzymanie migracji zarobkowej – „Zostańcie w Dębicy”
*pozyskało grant w wysokości 132.587 PLN na realizację projektu nakierowanego na promowanie przedsiębiorczości wśród przedstawicieli III sektora – „Inkubator Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego”
*pozyskało grant w wysokości 268.827 PLN na realizację projektu nakierowanego na promowanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów II i III klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – „Szkoła Młodych Przedsiębiorców – popodnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego z obszaru przedsiębiorczości, ICT i języka angielskiego”
*pozyskało grant w wysokości 330.000 PLN na realizację projektu  – „Działaj Lokalnie” – nakierowanego na aktywizację lokalnej społeczności w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  – edycja 2010-2016
*pozyskało grant w wysokości 1.353.052 PLN na realizację projektu  „AKCELERATOR” – nakierowanego na podnoszenie własnej wiedzy poprzez szkolenia językowe, interpersonalne i informatyczne dla pracowników i właścicieli firm z powiatów: dębickiego, jasielskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego
*pozyskało grant w wysokości 1.851.940 PLN na realizację projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” – nakierowanego na wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego (projekt realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014)
*poprzez nawiązaną współpracę z innymi instytucjami o podobnym profilu działalności, instytucjami szkoleniowymi, firmami konsultingowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi do Dębicy „ściągnęliśmy” ponad 8 mln PLN, które w całości zostały wydane na organizowane przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców naszego regionu
ze środków własnych na cele wspierające działalność innych osób i instytucji przekazało 38.610 PLN
poprzez współpracę z instytucjami prowadzącymi projekty dotowane ze środków Unii Europejskiej zorganizowało 120 godzinny kurs j. angielskiego dla 96 osób, 36 godzinny kurs podstaw obsługi komputera dla 60 osób, 40 godzinny kurs programu Microsoft Excel 2007 dla 30 osób, 40 godzinny kurs programu Open Office dla 12 osób
*ponadto: zorganizowaliśmy „I i II Dębickie Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości” w których udział wzięło około 10.000 osób, wystawę handlowo-gospodarczą „Weekend z Dębickim Produktem” w którym udział wzięło około 12.000 osób, branżowe „Spotkanie z gastronomią” w której udział wzięło około 130 osób, „I i II Forum Gospodarcze Przedsiębiorców powiatu dębickiego” w którym udział wzięło w sumie 190 osób oraz „I Kongres na rzecz rozwoju powiatu dębickiego pod hasłem: Przedsiębiorcy – Samorząd – Rozwój” w którym udział wzięło 124 osoby – nasza organizacja była także współorganizatorem trzech edycji „Forum Kobiet Przedsiębiorczych”
zajmujemy się działalnością wydawniczą poprzez wydawanie dwumiesięcznika „Praca i przedsiębiorczość”
promujemy przedsiębiorców powiatu dębickiego poprzez akcje promocyjno-informacyjne.
(Źródło: Strona Dębickiego Klubu Biznesu)

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.