Previous
Next
Previous
Next

3,8 mln zł. dofinansowania dla Gminy Dębica na e-usługi

444px-POL_gmina_Dębica_COA.svgProjekt pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie oświaty oraz Gminy Dębica” został pozytywnie oceniony do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Łączna kwota projektu to 4 528 236 zł, z czego  3 848 167 zł będzie pochodzić z dofinansowania. W ramach realizowanego zadania zostanie wykonane:
-Utworzenie aplikacji mobilnej – Stworzenie przestrzeni informacji o gminie, dane podstawowe, kultura, sport, wydarzenia, powiadomienia oraz obsługa e-usług płatności,
-oprogramowanie dla placówek oświatowych – nastąpi gromadzenie i przetwarzanie danych w formie elektronicznej, które to w zadanym zakresie będzie można udostępnić za pomocą e-usług rodzicom.
-wdrożenie portalu informacyjnego – platforma e-usług dla mieszkańca – zostanie przygotowana platforma informacyjną dla mieszkańca, rodzica integrującą wszystkie dostarczone e-uslugi. Z tego poziomu nastąpi -komunikacja petenta z wszystkimi systemami z których e-usługi będą korzystały,
zakup 234 szt. komputerów w tym 50 dla Urzędu Gminy Dębica i 184 szt. komputerów dla   placówek oświatowych w tym 30 laptopów,
-wyposażenie serwerowni w serwery, macierze, zasilanie awaryjne, przełączniki sieciowe, szafy serwerowe, niezależna klimatyzację oraz oprogramowanie,
-zakup komputera z oprogramowaniem do potwierdzania profilu zaufanego,
-zakup i wdrożenie systemu obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy oraz zakup skanerów do obiegu dokumentów.
Głównym celem zadania jest wprowadzenie 17 e-usług, za pomocą których będzie możliwe za  pośrednictwem internetu:
-Dokonać e-płatności za podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz podatek od środków transportu. Wprowadzenie tych e-usług ma na celu automatyzacja płatności dokonywanych drogą elektroniczną.
-złożyć wniosek i wydać zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych za pośrednictwem platformy ePUAP,
-Złożyć wniosek i wydać decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew lub krzewów,
-Złożyć e-wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły oraz wydanie decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły lub przedszkola. Rodzic automatycznie zostanie powiadomiony o wyniku rekrutacji,
-dokonać płatności z tytułu opłaty za przedszkola z automatycznym wypełnieniem dowodu wpłaty,
-złożenie przez rodziców lub pełnoletnich uczniów wniosków stypendialnych. Wnioski będą składane wraz ze zeskanowanymi załącznikami,
-obsługa usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole od momentu wystąpienia nieobecności w szkole do momentu dostarczenia usprawiedliwienia przez rodzica,
-złożyć wniosek o refundację kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły,
-wynająć pomieszczenia szkoły – głównie sal gimnastycznych,
-korzystać z powiadamiania przez aplikację mobilną.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.