Startuje pilotażowy program, który ma pomóc młodym ludziom znaleźć pracę

working-1219889_960_720150 milionów złotych otrzyma Podkarpacie na realizację pilotażowego programu JAP – Wspólny Plan Działania (Joint Action Plan), którego efektem ma być znalezienie pracy przez ok. 13 tysięcy osób młodych (do 29 roku życia) z terenu Podkarpacia. Chodzi o osoby, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą. Program będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie we współpracy z 21. powiatowymi urzędami pracy województwa podkarpackiego.

Uruchomienie JAP na Podkarpaciu będzie funkcjonować jako „pilotaż”. Dotychczas w żadnym kraju Unii Europejskiej ani regionie, to nowe „narzędzie” Komisji Europejskiej, nie zostało użyte.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na realizację JAP otrzyma 35,5 miliona euro, to jest 149,7 miliona złotych, do wykorzystania w trakcie programu, czyli w okresie dwóch i pół roku. W efekcie blisko 13 tysięcy młodych ludzi z Podkarpacia ma znaleźć pracę. Czas trwania JAP na Podkarpaciu: kwiecień 2018 – grudzień 2020.

– Po raz pierwszy nowe narzędzie Komisji Europejskiej zostanie użyte właśnie na Podkarpaciu. Traktujemy te dodatkowe, znaczące środki, jako zrozumienie potrzeb młodych ludzi – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Musimy pamiętać, że młodzi bezrobotni to grupa szczególna, która wymaga zrozumienia jej potrzeb i odpowiedniego wsparcia. Musi ono być kompleksowe i uszyte na indywidualną miarę, zgodnie z jej potrzebami. Zaktywizujemy jak największą liczbę młodych ludzi. To zmieni ich sytuację na rynku pracy, a zarazem ograniczy ewentualne ryzyko wykluczenia społecznego. Wszystko to składa się zatem w oczywisty ciąg – spadek stopy bezrobocia, obsadzenie nowych miejsc pracy, wymierne zyski w skali Podkarpacia i kraju – dodaje Władysław Ortyl.

Efektywne wsparcie osób młodych (do 29 roku życia) z kategorii NEET wymaga szerokiego wykorzystania przez powiatowe urzędy pracy usług i instrumentów przewidzianych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zatem działania aktywizacyjne prowadzone przez urzędy pracy w ramach JAP będzie cechować kompleksowość i indywidualne dopasowanie do potrzeb każdej osoby. Jeżeli na podstawie diagnozy PUP ustali, że wystarczające jest zaoferowanie młodej osobie oferty zatrudnienia, wówczas stosowane jest pośrednictwo pracy, oferta staży lub praktyk, poradnictwo zawodowe czy nauka aktywnego poszukiwania pracy. Natomiast, jeżeli osoba wymaga bardziej kompleksowego, pogłębionego wsparcia, zostanie objęta wszystkimi dostępnymi
w ustawie formami pomocy, mającymi na celu uzyskanie przez nią zatrudnienia.

JAP wspiera realizację założeń przyjętych przez Komisję Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2017-2020. Wsparcie Komisji Europejskiej kierowane jest do ludzi młodych mieszkających w regionach, gdzie stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25%. Na Podkarpaciu, według danych Eurostat na koniec 2016 roku, bezrobocie wśród ludzi młodych
w wieku 15-24 lat, wynosiło 31,6% i było najwyższe w Polsce. Jednocześnie województwo podkarpackie to jedyne województwo, w którym stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata według Eurostatu przekracza 25% (w pozostałych regionach Polski powyższy wskaźnik waha się od 10,6% w Wielkopolsce do 23,9% w województwie warmińsko-mazurskim), stąd też zakwalifikowało się jako jedyne do wsparcia w ramach JAP.

Informacja na podstawie : www.podkarpackie.pl

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.