Zadośćuczynienie po śmierci członka rodziny- jaki jest krąg uprawnionych?

accident-2161956_960_720W wypadkach komunikacyjnych codziennie ginie mnóstwo osób. Tragiczne zdarzenia odciskają się piętnem na całej rodzinie, pozostawiając najbliższych w rozpaczy, smutku i żalu. Kiedy skończą się najgorsze dni, a emocje na chwilę ucichną, podejmujemy próby odzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku, a także innych świadczeń należnych z tego tytułu.

Kto znajduje się w kręgu uprawnionych do dochodzenia roszczeń po śmierci najbliższego członka rodziny? O jakie świadczenia można wystąpić?
Podstawy prawne do walki o zadośćuczynienie
Punktem wyjścia, jeżeli chodzi o rozpatrywanie tej kwestii, są przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 444- 446. Poruszają kwestię odszkodowawczą, stosownej renty, a także przyznanie odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
W odniesieniu do omawianych artykułów wskazujących jako uprawnionych do wyżej omawianych świadczeń osoby najbliższe, wypada wymienić, kogo można zaliczyć do tego grona.
Podnosząc powyższe argumenty za najbliższych członków rodziny, a tym samym krąg uprawnionych uważa się współmałżonka zmarłego i jego dzieci, a także rodziców, rodzeństwo (także przyrodnie), macochę, ojczyma, czy dzieci przyjęte na wychowanie.
Do kręgu uprawnionych wchodzą zatem osoby pozostające ze zmarłym w ścisłych stosunkach rodzinnych, przy czym istotne znaczenie będzie miał tutaj stopień powiązań zarówno w sferze uczuciowej, emocjonalnej jak i ekonomicznej.
Rozszerzenie kręgu uprawnionych
Co niezwykle istotne w świetle omawianych przepisów, wskazuje się na stopień bliskości, swoiste więzi, poczucie wspólności – także w sferze gospodarczej, a nie przyznaje wyłącznie prymatu stopniu pokrewieństwa. W związku z tak nakreślonym kręgiem osób uprawnionych zasadnym wydaje się zaliczenie do ich grona także konkubentów i ich dzieci. Znalazło to wyraz w rozstrzygnięciu wyrokiem Sądu Najwyższego w orzeczeniu z dnia 13 kwietnia 2005 r. (sygn. akt IV CK 648/04) .
Równie słusznym zdaje się zaliczenie do grupy uprawnionych do zadośćuczynienia nasciturus- czyli dziecka poczętego, ale nie narodzonego. Zrównanie sytuacji tegoż ostatniego z dzieckiem poczętym bierze się z założenia, że tak samo, w obu sytuacjach, doznają one od początku swojego życia strat w sferze zarówno majątkowej, jak i niemajątkowej.
Wszystko to ma oczywiście wpływ i odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o dochodzenie odszkodowań w omawianym zakresie przez uprawnione podmioty.
O czym warto jeszcze wiedzieć?
Zdaniem specjalistów z kancelarii AIF„Osoby najbliższe pogrążone w żałobie nie zawsze skutecznie potrafią zawalczyć o swoje prawa. W przypadku zadośćuczynienia sytuacja jest dość skomplikowana i rozstrzygana indywidualnie. Roszczenie o zadośćuczynienie ma bowiem charakter rekompensaty za doznane krzywdy, cierpienia. Są to sprawy bardzo trudne, ponieważ nie da się ocenić rozmiaru strat. Uznaniowość formy tego świadczenia wymusza zapoznanie się z orzecznictwem sądów w podobnych sprawach oraz wnikliwej analizy dokumentów”.
W podsumowaniu warto zaznaczyć, że pomoc fachowych, prawniczych firm w tego typu sprawach, zdecydowanie ułatwia i przyspiesza procesy o dochodzenie należności. Czasami nawet może mieć decydujący wpływ na wywalczenie należnych świadczeń.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.