248 nowych miejsc pracy powstanie w ramach projektu ROWES

DSC_7912 8 marca 2018 roku w biurze Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dębicy odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizowanego na terenie między innymi powiatu dębickiego projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej  w subregionie II”. Wartość projektu realizowanego przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) to prawie 26 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów oraz prasy. Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej reprezentował Pełnomocnik Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Piotr Zawada  a także przedstawiciele dębickiego biura: Adrianna Skowrońska-animator, Piotr Moskal-animator oraz Marcin Jasiński-doradca biznesowy.

Podczas konferencji przedstawiono główne cele i założenia projektu, do których należą: wspieranie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, zwiększanie świadomości na temat ekonomii społecznej, tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej a także integracja i aktywizacja osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. Omówione zostały schematy działania: animacyjnego, inkubacyjnego oraz doradztwo biznesowe i formy wsparcia, którymi mogą być objęte grupy wchodzące do projektu.

Animator, to człowiek pierwszego kontaktu. Podczas spotkań informacyjnych i animacyjnych animator przekazuje podstawowe informacje dotyczące projektu, możliwych form wsparcia i ich realizacji. Wsparciem mogą być objęte zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które podejmą decyzję o udziale w projekcie. Swoją ofertę kierujemy tak naprawdę do wszystkich osób, które chcą działać lub już działają społecznie i potrzebują w tym względzie szerokorozumianej pomocy – mówił Piotr Moskal.

Udział w projekcie daje możliwość uczestnictwa w Wizycie Studyjnej czy też Szkole Liderów. Wizyta Studyjna to jedna z form aktywizacji Grupy Tworzącej Środowisko, pozwalająca tej grupie na pozyskanie wiedzy, pomysłów, poznanie dobrych praktyk Podmiotów Ekonomii Społecznej które prężnie działają na terenie Polski.. Wizyta Studyjna to dwudniowy wyjazd podczas którego odwiedzonych zostaje 6 PESów. Całkowity koszt wyjazdu pokrywany jest przez realizatora projektu. Podczas każdej wizyty zapewnione zostają nocleg, transport, pełne wyżywienie, materiały informacyjno – szkoleniowe oraz ubezpieczenie. Inną formą z której skorzystać mogą uczestnicy projektu jest Szkoła Liderów. Jest to intensywny trening kompetencji liderskich. Prowadzona jest w formie wyjazdowej, gdzie przez 7 dni (od poniedziałku do niedzieli) uczestnicy szkolą się przez 8 godzin dziennie. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu: komunikacji, komunikacji menagerskiej, motywowania, budowy zespołu i zarządzania, zarządzania efektywnością, rozwiązywania problemów czy też przywództwo. Szkoła Liderów to kurs, do udziału w którym ROWES szczególnie zaprasza: członków stowarzyszeń, pracowników i wolontariuszy organizacji, osób działających czy pracujących w fundacjach, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Klubach Integracji Społecznej, Centrach Integracji Społecznej, Spółdzielniach Socjalnych i innych PESach – dodała Adrianna Skowrońska.

Etap inkubacji i doradztwa biznesowego omówił Marcin Jasiński: Doradztwo kluczowe to pomoc w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji podmiotu (uzyskania formy prawnej), analiza statutu, umowy lub też uchwał. Na tym etapie można uzyskać doradztwo specjalistyczne – prawne, marketingowe, księgowo- podatkowe, osobowe. Doradca kluczowy jest przewodnikiem prowadzącym osoby fizyczne lub prawne tworzące grupy inicjatywne do utworzenia Podmiotu Ekonomii Społecznej. Do zadań doradcy kluczowego należy także ekonomizacja PES polegająca na wprowadzeniu odpowiednich zapisów odnośnie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej. Praca z doradkluczowym kończy się docelowym powołaniem podmiotu.

Doradztwo biznesowe to ostatni etap wsparcia podmiotu. Doradca biznesowy prowadzi stały monitoring przydzielonych przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne czy spółki non-profit, które mogą otrzymać lub też już otrzymały wsparcie finansowe. Na tym etapie również można korzystać z doradztwa specjalistycznego.
Doradca biznesowy prowadzi negocjacje z klientami biznesowymi oraz instytucjami w celu pozyskania nowych zleceń, a także kieruje zainteresowanych pracowników danego przedsiębiorstwa społecznego na szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje. Dla każdego przedsiębiorstwa społecznego tworzony jest indywidualny program wsparcia
w oparciu o diagnozę potrzeb, celem zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania na rynku.


248 nowych miejsc pracy powstanie przy pomocy Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu pn.: ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”. Wartość projektu realizowanego przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) to prawie 26 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się wszyscy, w tym: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne) oraz ich zrzeszenia, osoby prawne oraz osoby fizyczne zainteresowane założeniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze ekonomii społecznej.

KORZYŚCI Z PROJEKTU

W ramach projektu dotacja na utworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym wynosi ok. 27 tys. zł. Tworząc przedsiębiorstwo społeczne można otrzymać dotację na maksymalnie pięć tworzonych miejsc pracy.

Oprócz dotacji, przedsiębiorstwa społeczne mogą skorzystać ze wsparcia pomostowego, przez okres do 12 miesięcy w kwocie ok. 2 tys. zł na każde miejsce pracy utworzone w ramach projektu.

Łącznie można zatem uzyskać do 261 000 złotych wsparcia finansowego dla jednego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Ponadto, projekt zakłada wsparcie w postaci m.in. szkoleń zawodowych, warsztatów partnerstw, warsztatów zaawansowanych, możliwości udziału w Szkole Liderów, doradztwa ogólnego, specjalistycznego w tym marketingowego, księgowo-podatkowego a także biznesowego.

Projekt jest szansą dla osób, które planują założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. To szansa także dla fundacji i stowarzyszeń, które chcą się rozwijać i pozyskiwać fundusze na swoje działania. Do podejmowania współpracy zachęcane są również samorządy, które dzięki prowadzeniu przedsiębiorstw społecznych mogą zaoszczędzić środki w swoich budżetach.

KORZYŚCI DLA REGIONU

Głównym celem projektu jest utworzenie miejsc pracy dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki wsparciu takie osoby mają szansę na reintegrację zawodową i społeczną oraz na poprawę swojej sytuacji życiowej.

Projekt „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej
w subregionie II”
 o wartości niemal 26 mln zł, obejmuje powiaty dębicki, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg. Biura terenowe ROWES w subregionie II, gdzie można znaleźć niezbędne informacje znajdują się w: Dębicy, Mielcu, Sędziszowie, Strzyżowie i Tarnobrzegu. Lista teleadresowa znajduje się w linku poniżej: http://www.wsparcie.es/kontakt/lista-biur/

INFORMACJE:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu.

Wszystkie dokumenty oraz szczegółowe informacje związane z realizacją projektu znajdą Państwo na stronie http://www.wsparcie.es/ oraz w biurze projektu mieszącego się przy ul. Wielopolskiej 23 w Dębicy.

Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkich, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Każdy z Państwa może zgłosić się do nas i wziąć udział w projekcie.

Jesteśmy dla Państwa i chętnie udzielimy wszelkich informacji. Zapraszamy do kontaktu:

Piotr Moskal, animator – 519 433 352

Adrianna Skowrońska, animatorka – 519 434 879

Klaudia Lenart, animatorka – 519 432 831

Anna Pęcak, doradca kluczowy – 519 438 682

Marcin Jasiński, doradca biznesowy – 519 438 426

źródło: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.