Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy- gościnnie na konferencji „Bliżej Funduszy Europejskich” w Rzeszowie

17 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się ósme spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W spotkaniu uczestniczyła Wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart, a także: pan Krzysztof Michałkiewicz- Sekretarz Stanu w MRPiPS, pani Aneta Zaraś- Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS, pan Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pan Mirosław Przewoźnik- Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS oraz przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, pracodawcy jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego

Jednym z punktów konferencji była  debata poświęcona projektom realizowanym                w ramach Działania 2.5 PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej   i ich pracowników.

W debacie, reprezentując Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy  udział wzięła Kierownik Działu Integracji i Pomocy Środowiskowej, pani  Anna Sozańska, która przedstawiła realizowany przez MOPS w Dębicy projekt pn. „Reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy”.

Podczas debaty omówiła główne założenia projektu oraz jego cel, którym jest oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług. Zaprezentowała również efekty, które udało się do tej pory osiągnąć, a także przebieg realizacji poszczególnych zadań wraz           z trudnościami i wyzwaniami, z jakimi trzeba się było zmierzyć podczas realizacji założeń projektowych.

W debacie uczestniczyli również Dyrektor oraz pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, który również realizuje projekt dot. reorganizacji                       i wdrożenia usprawnień organizacyjnych oraz Dyrektor i pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu, z którego kilku pracowników uczestniczyło       w szkoleniach z zakresu specjalizacji finansowanych ze środków EFS PO WER.

Udział w debacie oraz w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi projekty oraz prezentacją dobrych praktyk.

Zdjęcia: Źródło strona internetowa PUW Rzeszów

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.