Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków  na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie dębickim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 
 

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo, zarówno klientów Urzędu jak i pracowników zaleca się w miarę możliwości ograniczenie ilości wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy i załatwianie spraw telefonicznie.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, tj.:

1)osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z grup:
– osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne (osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, wliczając w to również okres przed rejestracją w urzędzie),
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).

2)rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego do wielkości 2 ha przeliczeniowych, które chcą odejść z rolnictwa.

Priorytetowo kierowani do udziału w projekcie będą rolnicy i członkowie ich rodzin, którzy chcą odejść z rolnictwa.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie
z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych przez OPS/PCPR w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP (opieka żłobkowa dzieci do lat 3) kwalifikujący się do objęcia wsparciem.


Kwota dofinansowania do 21 000 złotych.

Wnioski będą przyjmowane od 30.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Objęcie daną formą pomocy musi wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kompletność i poprawność Wniosek należy składać na obowiązującym formularzu. Każdy punkt we wniosku należy wypełnić w sposób czytelny i jednoznaczny. Nie należy pozostawiać jakichkolwiek punktów bez odpowiedzi. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.

W razie pytań lub wątpliwości  prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem telefonu: 146809168.


Każdy bezrobotny wnioskujący o przyznanie dofinansowania w ramach projektu przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z doradcą zawodowym  i  ustalenia terminu osobistego stawienia się w Urzędzie celem uczestniczenia w poradnictwie zawodowym.

Numery 146809181, 146809184, 146809185. 

Zgodnie z §  14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.) obsługa klientów Urzędu odbywa się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Klienci będą mogli wejść do budynku Urzędu pojedynczo. W dniu wyznaczonej wizyty aby wejść do budynku należy skontaktować się telefonicznie z doradcą zawodowym.
Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie oraz założyć maseczkę.


Wypełniony wniosek należy złożyć w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej w budynku tut. Urzędu (Dębica, ul. Cmentarna 20 w godz. od 8.00 do 15:00).

źródło: PUP w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.