Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Rusza projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim”

Dofinansowanie w kwocie do 20 tysięcy złotych będą mogły otrzymać osoby, które wezmą udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” . Nabór wniosków do projektu został właśnie ogłoszony przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy.

Projekt dotyczy przyznana jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby bezrobotne do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego 30 urodziny)w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, które nie uczestniczą w kształceniu ani nie szkolą się i w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET):

W projekcie priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne.
Według definicji PO WER: osoby długotrwale bezrobotne tj. pozostające bez pracy przez nieprzerwany okres (wliczając w to okres przed rejestracją w urzędzie):
• 6 miesięcy w przypadku osób do 25 roku życia,
• 12 miesięcy w przypadku osób od 25 do 30 roku życia.


Objęcie daną formą pomocy musi wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD)
(IPD – obligatoryjne + poradnictwo zawodowe + jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

Możliwość skorzystania ze wsparcia/projektu będą miały osoby, które są byłymi uczestnikami projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Każdy bezrobotny wnioskujący o przyznanie dofinansowania w ramach projektu zobowiązany jest uczestniczyć w poradnictwie zawodowym oraz zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępnymi na stronie internetowej Urzędu.

Kwota dofinansowania do 20 000 złotych.

Wnioski będą przyjmowane od 30.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Objęcie daną formą pomocy musi wynikać z Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami można pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kompletność i poprawność 

Wniosek należy składać na obowiązującym formularzu. Każdy punkt we wniosku należy wypełnić w sposób czytelny i jednoznaczny. Nie należy pozostawiać jakichkolwiek punktów bez odpowiedzi. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie i zaparafowanie.

W razie pytań lub wątpliwości  prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem telefonu: 146809168.

Każdy bezrobotny wnioskujący o przyznanie dofinansowania w ramach projektu przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z doradcą zawodowym  i  ustalenia terminu osobistego stawienia się w Urzędzie celem uczestniczenia w poradnictwie zawodowym.

Numery 146809181, 146809184, 146809185. 

Zgodnie z §  14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 z późn. zm.) obsługa klientów Urzędu odbywa się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Klienci będą mogli wejść do budynku Urzędu pojedynczo. W dniu wyznaczonej wizyty aby wejść do budynku należy skontaktować się telefonicznie z doradcą zawodowym.
Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie oraz założyć maseczkę.

Wypełniony wniosek należy złożyć w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej w budynku tut. Urzędu (Dębica, ul. Cmentarna 20 w godz. od 8.00 do 15:00).

Materiał na podstawie informacji PUP w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.