Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Na 26 sierpnia zwołano sesję Rady Miejskiej w Dębicy

26 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2019 rok oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 4. Zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
 5. Niedochodzenia małych kwotowo należności o charakterze cywilno – prawnym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadających Gminie Miasta Dębica.
 6. Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy.
 7. Zmiany uchwały Nr XIII/186/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień Miasta Dębica.
 8. Zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Dębicy dot. odwieszenia zawieszonego funkcjonowania na terenie Miasta Dębicy strefy płatnego parkowania w związku z ustabilizowaniem się sytuacji kryzysowej spowodowanej chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 9. Regulaminów Targowisk Miejskich.
 10. Przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym pod nazwą Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy.
 11. Przyjęcia Regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym pod nazwą Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy.
 12. Zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 13. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Dębica na rok szkolny 2020/2021.
 14. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 15. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Cmentarnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 16. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 17. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 18. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kraszewskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 19. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rzeszowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 20. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Dębica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
 21. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części działki nr 849/8 obręb 5 przy ulicy Lwowskiej w Dębicy na okres powyżej 5 lat.
 22. Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 23. Wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny celowej nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Dębica.
 24. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 25. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 26. Zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.
 27. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Słonecznej w Dębicy.
 28. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2020 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Słonecznej w Dębicy.
 29. Powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
 30. Ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.

VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wnioski radnych.

IX. Sprawy różne.

X. Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.