Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Niezgodność prawa krajowego i unijnego. Co zrobić w sytuacji, kiedy europejskie kodeksy poważnie różnią się od polskich?

Małe które zapisy prawne są wystarczająco precyzyjne i wyczerpujące, by nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do ich zastosowania czy konsekwencji. Odmienne interpretacje prowadzą do niewiarygodnie skomplikowanych sytuacji, a do tego dochodzi jeszcze różnice pomiędzy prawem polskim oraz prawem europejskim. Z podobnym problemem zmagają się zresztą inne kraje – dlatego funkcjonuje instytucja pytania prejudycjalnego (wstępnego), które zgodnie z traktatami ma systematycznie znosić wszelkie rozbieżności – by cała Unia funkcjonowała w jednolitym porządku.

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE zadają sądy, a nie strony zaangażowane w sprawę

Trzeba już na samym początku zaznaczyć, że nie każdy obywatel ma prawo wystąpić o uznanie jakiegoś zapisu za niezgodny z prawem wspólnotowym. Owszem, w zapisach traktatowych istnieje zasada pierwszeństwa prawa europejskiego, zobowiązująca sądy krajowe do stosowania reguł unijnych w razie ich niezgodności z prawem w danym Państwie. Dotyczą one jednak kwestii dotyczących traktatu ustanawiającego wspólnotę, wykładni wspólnego prawa stosowanego przez instytucje – niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy na gruncie krajowym. Pytanie wstępne mogą skierować sądy każdej instancji, jeżeli któraś ze stron wykaże taką potrzebę. Dotyczy to zwłaszcza Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych organów, od których decyzji nie wolno się odwołać. Jeżeli któraś z tych instytucji nie skieruje pytania wstępnego do TSUE, pomimo poważnych argumentów jednej ze stron, naraża się na poważne konsekwencje w razie późniejszego stwierdzenia rozbieżności pomiędzy prawem UE a decyzję, której nie dało się zaskarżyć.

Rozbieżności w wykładni prawa stanowią podstawę do zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych wobec Państwa

Pytanie prejudycjalne wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów formalnych. W pierwszej kolejności pełnomocnicy procesowi strony, która ma wątpliwości co do zgodności prawa polskiego i unijnego, powinni wykazać istnienie potencjalnych różnic w wykładni. Na przykład Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy ma spore doświadczenie w tego typu postępowaniach – jej pracownicy wielokrotnie współpracowali z sądem w zakresie sformułowania pytania wstępnego. Taki dokument musi odnosić się do wykładni prawa wspólnotowego, a nie wskazania ewentualnych różnic. Należy również wykazać, że uzyskanie odpowiedzi w znaczący sposób wpłynie na końcowe rozstrzygnięcie. W tym celu należy szczegółowo przedstawić okoliczności sprawy, związane z nią dokumenty. Krótko rzecz ujmując: strona nie zwraca się do TSUE bezpośrednio, ale może wnioskować w sądzie krajowym o skierowanie pytania prejudycjalnego, a orzeczenie instytucji europejskiej będzie wykładnią wiążącą we wszystkich podobnych sprawach w całej wspólnocie.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.