Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Region. Ponad setka cudzoziemców pracowała nielegalnie – to obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Rosji.

W ostatnim dniu wakacji funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach zakończyli 5 kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Kontrole przeprowadzone zostały w podmiotach zajmujących się działalnością administracyjną, usługową, gastronomiczną oraz transportową.

W pierwszej z firm (agencja zatrudnienia i pośrednictwa pracy) sprawdzeniom poddano zatrudnienie ponad 500 pracowników (6 ob. Gruzji, 478 ob. Ukrainy, 17 ob. Białorusi, 1 ob. Mołdawii, 3 ob. Rosji), 384 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz 11 zezwoleń na pracę. W wyniku kontroli stwierdzono, że aż 57 zatrudnionych cudzoziemców wykonywało pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, jak i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Ponadto, w 737 przypadkach, zatrudniający nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W 1 przypadku pracodawca nie zawarł z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej, do czego obligowały go przepisy prawne.

Druga z kontroli, przeprowadzona wobec firmy zajmującej się działalnością gastronomiczną wykazała nieprawidłowości przy zatrudnieniu 56 osób, głównie obywateli Ukrainy. Ponadto, kontrolowany podmiot w 46 przypadkach nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń, w 7 przypadkach nie powiadomił o zakończeniu wykonywania przez cudzoziemca pracy wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę oraz o niepodjęciu pracy w okresie trzech miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

W wyniku kolejnej kontroli – wobec firmy prowadzącej działalność usługową – ustalono, że jedna cudzoziemka (obywatelka Ukrainy) świadczyła pracę recepcjonistki nie posiadając zezwolenia na jej wykonywanie. 4 innych cudzoziemców wykonywało pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu bez odpowiednich zezwoleń na pracę, nie będąc zwolnionymi na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania stosownego zezwolenia, a 3 nielegalnie wykonywało pracę. Kontrolowany podmiot powierzył więc nielegalne wykonywanie pracy w/w cudzoziemcom.

W czwartym kontrolowanym podmiocie – agencji zatrudnienia, kontrolą objęto jej prezesa – ob. Białorusi oraz 25 cudzoziemców. Ustalono, że 13 cudzoziemców wykonywało pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę jak i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, a w 16 przypadkach niedopełniony został obowiązek wynikający z treści art. 88z ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ostatni kontrolowany (obywatel Ukrainy), został poddany sprawdzeniom w trakcie wykonywania usługi dowozu. Okazało się, że cudzoziemiec prowadzi zorganizowaną zarobkową działalność usługową, świadcząc usługi transportowe, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec kontrolowanych podmiotów skierowane zostaną wnioski do sądu o ukaranie, w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.