Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Zakończyły się konsultacje w sprawie nazwy domu kultury. Za jaką nazwą głosowali dębiczanie ?

Dobiegły końca konsultacje społeczne w sprawie nazwy dla instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy z siedzibą przy ulicy Bojanowskiego 18. Przed wojną budynek był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, natomiast od lat 80. XX w. zlokalizowana jest w nim siedziba Domu Kultury „Śnieżka”. Celem poznanie opinii mieszkańców w sprawie nazwy instytucji kultury, Burmistrz Dębicy ogłosił konsultacje, które przeprowadzono od 15 września do 2 października br.

Burmistrz Miasta Dębicy podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku konsultacji z mieszkańcami  w sprawie zmiany nazwy dla instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy z siedzibą przy ul. Bojanowskiego 18:

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 15 września – 2 października 2020 r. i obejmowały teren całej Gminy Miasta Dębica.

 1. Przedmiotem konsultacji było rozeznanie potrzeby i opinii mieszkańców Gminy Miasta Dębica w zakresie zmiany nazwy dla instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy z siedzibą przy ul. Bojanowskiego 18.
 2. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców w zakresie zmiany nazwy dla instytucji Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy z siedzibą przy ul. Bojanowskiego 18 na podstawie ankiety.
 3. Udział w konsultacjach zapewniono poprzez:

– zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy w zakładce „Aktualności” oraz„Konsultacje społeczne” pod adresem http//konsultacje.debica.pl,

– umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy;

– udostępnienie ankiet przez okres począwszy od dnia 15 września 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta- pok.6

– możliwość składania ankiet:

 • w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta,  pok.6 Urzędu Miejskiego w Dębicy;
 • w formie elektronicznej  za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy w zakładce „Konsultacje społeczne” pod adresem http//konsultacje.debica.pl.

  5.W trakcie trwania konsultacji wpłynęło 821 ankiet ważnych, w tym:
 • w wersji papierowej 636;
 • w wersji elektronicznej 185. 

Zestawienie wyników ankiety

Liczba złożonych ankiet: 821, w tym na nazwę:

 • Dom Kultury i Kino „Śnieżka” w Dębicy – 573 głosy
 • Dom Kultury i Kino „Sokół” w Dębicy – 198 głosów
 • Dom Kultury „Sokół” i Kino „Śnieżka” w Dębicy – 50 głosów

źróło: UM Dębica

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.