Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Od pierwszego stycznia Wielka Brytania poza UE

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady przekraczania granicy przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich. Jako obywatele państwa trzeciego podlegają standardowi odprawy szczegółowej ( >>> English version below).

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich z dniem 1 stycznia 2021 r. podczas kontroli na granicy zewnętrznej UE/SCH ( m.in. podróży z/do GB) muszą spełniać warunki określone w Kodeksie Granicznym Schengen (Dz.Urz. UE L 77 z 23.3.2016 z późn.zm.), czyli m.in.:posiadać ważny paszport, wydany w okresie ostatnich 10 lat i ważny jeszcze przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich;

uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do państwa pochodzenia;

nie być osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;

nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich

Uwaga! Niespełnienie któregokolwiek z warunków wjazdu może skutkować odmową wjazdu, zgodnie z procedurami przewidzianymi w regulacjach prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do obywateli państw trzecich.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich od 1 stycznia są zobligowani do korzystania na przejściach granicznych z pasów oznaczonych „All passports”, a na lotniskach nie mogą korzystać z tzw. bramek ABC do automatycznej kontroli granicznej.

Przekroczenie granicy,  o ile będzie to podróż w ramach pobytu krótkoterminowego, będzie każdorazowo potwierdzana przez funkcjonariusza Straży Granicznej stemplem kontroli granicznej w paszporcie.

Więcej informacji nt.  pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz obywateli brytyjskich terytoriów zamorskich w naszym kraju:
https://udsc.gov.pl/brexit-pobyt-obywateli-wielkiej-brytanii-po-okresie-przejsciowym/

Szczegółowe informacje nt. zasad wjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wielka-brytania 

General rules of crossing the border by the citizens of the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland and British maritime territories after the transition period

Citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 01st January 2021 would be treated according to the rules obliging for the third country nationals.

Third country nationals while crossing the border shall undergo detailed border control
and have to fulfill certain conditions for entry (Article 6 and Regulation EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) Journal od Laws of the UE 77 of 23.3.2016 as amended), ia:

  1. posses valid passport, issued within last 10 years and being still valid for at least 3 months after planned entry from the territory of the UE country;
  2. justify the purpose and aim of the planned stay and possess sufficient financial means , as well as for the planned stay and also for the return to the country of origin;
  3. not being registered in SIS system for the refusal of entry;
  4. not being registered in databases as a person posing threat for the public security, internal safety, public health or international relations of the some member states of the UE.

Attention! Refusal of entry would be given in case of not meeting some of above mentioned conditions, according to the procedures stipulated in UE regulations referring to the third country nationals.

Citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and citizens of the British maritime territories while crossing borders would be obliged to use lanes  
„All passports”. At the same time at the airports above mentioned citizens would not be authorized to use ABC gates (Automated Border Control).

Each time the fact of the border crossing, in case of short-time stay, will be confirmed in the passport by the border control stamp.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.