Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści (International Day for Countering Hate Speech) to święto, które przypada 18 czerwca. W związku z rosnącym na całym świecie zjawiskiem mowy nienawiści Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/75/309 w sprawie „promowania dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz tolerancji w przeciwdziałaniu mowie nienawiści” ustanawiającą dzień 18 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Pierwszy raz dzień ten obchodzony był w 2022 roku.

W odpowiedzi na globalną tendencję związaną z szerzeniem mowy nienawiści Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres zainaugurował 18 czerwca 2019 roku strategię i plan działania ONZ w kwestii mowy nienawiści. Była to pierwsza inicjatywa całego systemu Narodów Zjednoczonych, której celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz zapewnienie wsparcia państwom członkowskim. Strategia podkreśla potrzebę  przeciwdziałania nienawiści w sposób holistyczny i z pełnym poszanowaniem wolności opinii i wypowiedzi, przy jednoczesnej współpracy z odpowiednimi interesariuszami, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, mediami, firmami technologicznymi i platformami mediów społecznościowych.
Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest zjawiskiem, które polega na używaniu języka w celu rozbudzenia, rozpowszechniania czy usprawiedliwiania nienawiści i dyskryminacji, jak również przemocy wobec konkretnych osób, grup osób, przedstawicieli mniejszości czy jakiegokolwiek innego podmiotu będącego „na celowniku” danej wypowiedzi. Akceptacja mowy nienawiści w wymiarze społecznym prowadzi do utrwalania się stereotypów, uprzedzeń. Może także prowadzić do tzw. przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes).

W polskim kodeksie karnym mowa nienawiści nie jest przestępstwem jako takim, niemniej jednak istnieją przepisy, które umożliwiają walkę z tym zjawiskiem. Należą do nich m.in.: zniesławienie, uporczywe nękanie, poniżanie, znieważanie, czy kierowanie gróźb i życzenie śmierci. Są to zachowania wypełniające ustawowe znamiona czynu zabronionego, jak choćby:

  • Groźba karalna (art. 190 KK)
  • Uporczywe nękanie i wykorzystanie wizerunku (art. 190a. KK)
  • Znęcanie się (art. 207 KK)
  • Zniesławienie (art. 212 KK)
  • Znieważenie innej osoby (art. 216 KK)
  • Napaść z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej (art. 257 KK)
  • Publiczne propagowanie faszyzmu, nawoływanie do nienawiści (art. 256 KK)
  • Złośliwe niepokojenie drugiego człowieka (art. 107 KW)

Walka z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści jest jednym z priorytetów działania polskiej Policji. W każdej komendzie wojewódzkiej/Stołecznej Policji funkcjonują koordynatorzy ds. profilaktyki przestępstw z nienawiści, koordynatorzy zajmujący się zwalczaniem przestępstw z nienawiści, a także pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka, którzy w codziennej służbie dokładają wszelkich starań, by skutecznie zapobiegać mowie nienawiści, zwalczać jej przejawy, a także edukować, zarówno społeczeństwo, jak i funkcjonariuszy zajmujących się tego typu problematyką.

źródło: Biuro Kryminalne KGP

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.