Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Działania Grupy Śnieżka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zostały ponownie docenione

W najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki, Grupa Śnieżka po raz kolejny potwierdziła swoje aspiracje do bycia liderem w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Spośród pięciu zgłoszonych inicjatyw z różnych obszarów wszystkie zostały wyróżnione przez twórców raportu.

16 kwietnia 2024 roku ukazała się jubileuszowa, 22. edycja raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Za jego opracowanie odpowiada największa i najdłużej działająca organizacja zajmująca się CSR i ESG w Polsce – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Główną część publikacji stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, które zostały zrealizowane przez firmy w poprzednim roku. W tegorocznej edycji wyróżniono wszystkie pięć inicjatyw zgłoszonych przez Grupę Śnieżka:

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+: „Zielony ma znaczenie”

Inicjatywy skierowane do pracowników: Bezpieczni+ oraz Śnieżka Academy

Programy społeczne: Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej i Świat w kolorach

Wśród wszystkich naszych inicjatyw zrealizowanych w 2023 r. trudno jest wyróżnić jedną, która byłaby najważniejsza dla Grupy Śnieżka. Jednakże szczególne znaczenie ma dla nas wdrożenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+. Ten dokument definiuje w sposób holistyczny zarówno obecne, jak i przyszłe kierunki naszych działań. Wszystkie projekty zrealizowane w poprzednim roku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju były skoncentrowane na tworzeniu dodatkowej wartości i wpisywały się w realizację celów strategicznych. Każdy z nich stanowił precyzyjną odpowiedź na potrzeby naszego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Tym bardziej cieszy fakt, że zostały one docenione przez niezależną organizację i wskazane jako przykład pozytywnych praktyk – mówi Aleksandra Małozięć, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG w FFiL Śnieżka SA.

Wyróżniona strategia „Zielony ma znaczenie” stanowi odpowiedź Grupy na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. W jej ramach wyznaczono łącznie 21 celów strategicznych i 71 celów operacyjnych dla działań w obszarach ESG. Koncentrują się one w trzech filarach: Środowisko, Ludzie i Biznes.

Dzielenie się wiedzą

W najnowszej edycji raportu wyróżniono także autorski program dla pracowników Bezpieczni+. To projekt, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach pracy poprzez realizację praktycznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów AED. Zajęcia prowadzone są w grupach pod okiem profesjonalnych ratowników medycznych, a także uwzględniają specyfikę pracy w zróżnicowanych warunkach.

Inną inicjatywą, która zyskała uznanie w oczach recenzentów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest program rozwojowy Śnieżka Academy, skierowany do pracowników Grupy. Dzięki temu liderzy mogą dzielić się z pozostałymi pracownikami wiedzą i doświadczeniem, co sprzyja budowaniu spójnej, bardziej zintegrowanej kultury organizacyjnej. Program ten realizuje cele Strategii ESG – zwiększenie rok do roku średniej liczby godzin szkoleń przypadających na jednego pracownika. Ośmiu trenerów wyłonionych wśród pracowników firmy przeprowadziło w 2023 roku 48 szkoleń (250 godzin), w których wzięło udział 380 uczestników. Zakres tematyczny projektu obejmuje szkolenia z zakresu wielu kluczowych umiejętności, takich jak efektywne wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja z klientami, zawieranie umów, obsługa specjalistycznego oprogramowania, a także prezentacja i wizualizacja danych.

Społecznie odpowiedzialni

Wśród wyróżnionych w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki inicjatyw zewnętrznych, podobnie jak przed rokiem, nie zabrakło realizowanych przez Fundację Śnieżka projektów z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Pierwszy z nich to Przeogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej. Skierowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych, ma za zadanie wprowadzić ich w świat ekonomii, przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej przy użyciu metod aktywnego nauczania. Celem inicjatywy jest nie tylko poszerzanie wiedzy, ale także kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw.

Drugi rok z rzędu autorzy raportu wyróżnili również Świat w kolorach. To ogólnopolski program koncentrujący się na modernizacji oddziałów psychiatrii dziecięcej w całej Polsce oraz renowacji innych oddziałów szpitalnych w wymiarze lokalnym.

Wszystkie tego typu działania stanowią nieodzowną część naszego biznesu. Dzięki tak kompleksowemu podejściu nie tylko osiągamy konkretne cele strategiczne, ale także służymy wsparciem dla społeczeństw lokalnych. Wierzę, że w ten sposób również inspirujemy inne przedsiębiorstwa do podążania tą ścieżką – podsumowuje Aleksandra Małozięć.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.