Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości powstanie w Dębicy

aaaaaaaaaaa17 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się  spotkanie władz miasta i przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego podczas którego nastąpiło podpisanie porozumienia  w sprawie utworzenia w Dębicy Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości . Celem Centrum będzie wspieranie i promowanie współpracy nauki z biznesem.
W spotkaniu  wzięli udział przedstawiciele władz miasta : burmistrz Paweł Wolicki, wiceburmistrz Mariusz Trojan, przewodniczący rady Miejskiej Stanisław Leski. Uniwersytet Ekonomiczny reprezentowali: rektor UEK prof. dr hab. Andrzej Chochół, pełnomocnik  rektora zamiejscowego ośrodka UEK  prof. dr hab.  Andrzej Szromik, kanclerz UEK Mirosław Chechulski oraz Jolanta Paździor – Hales.  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Wydział Edukacji  reprezentował Waldemar Szumny. W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: senator Zdzisław Pupa oraz poseł Jan Warzecha. Inicjatywa utworzenia Centrum Innowacji i  Przedsiębiorczości  wyłoniła się w wyniku rozmów prowadzonych z władzami UEK przez burmistrza Pawła Wolickiego, który zaprosił do współdziałania w tym projekcie przedstawicieli  Uniwersytetu Ekonomicznego.    „ Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze starania zaowocowały podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Ekonomicznym o utworzeniu centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Rozmowy na ten temat z władzami uczelni trwały od ubiegłego roku. W tej współpracy widzimy potencjał i szanse rozwoju dla dębickich firm” – powiedział burmistrz Paweł Wolicki.
Centrum zlokalizowane zostanie na terenie uczelni w budynkach przy ul. Kościuszki w Dębicy. Środki na jego utworzenie mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
W ramach zainicjowanego współdziałania partnerzy będą wspierali  działania i dążyli do wykorzystania potencjału jaki stworzy współpraca samorządu lokalnego, uczelni wyższej i biznesu.
Jednym z elementów zainicjowanej współpracy będzie utworzenie Ośrodka Doradczo- Szkoleniowego dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z zapleczem naukowo-badawczym Wydziałów UEK, który będzie m.in. wspierał proces tworzenia firm, kreował postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży i studentów, świadczył doradztwo w takich obszarach biznesowych jak zarządzanie, rozwój firmy, finanse, marketing, prawo gospodarcze itp. „Mamy ośrodek dydaktyczny i chcemy aby się tutaj dalej rozwijał, wspomagał firmy obecnie istniejące i jednocześnie prowadził działalność badawczą i dydaktyczną – powiedział podczas spotkania dr Lesław Piecuch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Drugą wspólna inicjatywą władz miasta i uczelni jest utworzenie Centrum Współpracy Przemysłowej w ramach którego będzie działało Laboratorium Badawcze Jakości i Bezpieczeństwa Towarów, na potrzeby lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw, z zapleczem naukowym Wydziału Towaroznawstwa UEK. Do zadań tego Centrum należeć będzie również m.in. rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i biznesu, upowszechnianie osiągnięć naukowych, doradztwo, szkolenia, identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych  oraz współpraca z inwestorami ryzyka oraz pozostałymi typami ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.
Trzecim sektorem działalności w ramach Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości będzie powołanie Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych którego celem będzie działalność doradcza dla firm rodzinnych, działalność szkoleniowa dla pracowników firm rodzinnych oraz działalność badawcza w odniesieniu do firm rodzinnych.
Ważnym elementem współpracy będzie także utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wspierał nowopowstające firmy, asystował przy zakładaniu firm m.in. przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych. Zadaniem Inkubatora Przedsiębiorczości będzie także organizacja praktyk i staży w lokalnych innowacyjnych przedsiębiorstwach.
Uczelnia będzie intensywnie prowadzić nadal zarówno działalność dydaktyczną jak i naukową. „ W Dębicy zamierzamy prowadzić nabór na nowy kierunek studiów : gospodarka przestrzenna ze specjalnością planowanie z inżynierią przestrzenną. Kierunek ten w Krakowie okazał się hitem. Mieliśmy jedenastu chętnych na jedno miejsce” – powiedział podczas spotkania prof. Andrzej Szromik.  „Chcemy także nawiązać ścisłą współpracę z różnymi organizacjami m.in. Dębickim Klubem Biznesu, Dębickim Parkiem Przemysłowym oraz Cechem Rzemiosł Różnych”-  dodaje prof. Andrzej Szromik.
Potencjał Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jego znaczenie podkreślił podczas spotkania także rektor prof. dr hab. Andrzej Chochół: „Mamy 4 wydziały i największy uniwersytet w Europie Środkowo-Wschodniej. Kształci się u nas 20 tysięcy studentów, mamy 1,5 tys. pracowników”.
We wsparcie tworzenia Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości włączy się także Urząd Marszałkowski z którego mają pochodzić fundusze na jego uruchomienie. „To jest istotne wydarzenie dla województwa i wpisuje się dobrze w politykę rozwoju  naszego regionu” -powiedział Waldemar Szumny z Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.